Nederland, Amersfoort, 05-06-2018
BuildupSkills 2018 in Amersfoort

NIEUWE TRENDS, NIEUWE TECHNIEKEN EN NIEUWE KANSEN

Speciaal voor ondernemende vrouwen in de technische installatiebranche en de bouw vond op 29 mei 2018 in Woerden een bijeenkomst plaats over de nieuwste trends, technieken en kansen in en voor de branche. In deze ‘speeddate met de toekomst!‘ ging veel aandacht uit naar de door BuildUpSkillsNL ontwikkelde digitale leeromgeving.

BUILDUPSKILLSNL-CONFERENTIE
Terugblikken, de balans opmaken, vooruitblikken en inspireren. Dit waren de ingrediënten van de interactieve BuildUpSkillsNL-conferentie ‘Met nieuw vakmanschap energieneutraal bouwen en installeren’. De op 5 juni 2018 in Amersfoort plaatsgevonden conferentie zette de meer dan 130 deelnemende vertegenwoordigers van bedrijven en onderwijsinstellingen in de startblokken om kennisbewust met de duurzaamheidsambities aan de slag te gaan.

Op de conferentie presenteerden de consortiumpartners van BuildUpSkillsNL onder leiding van Wij Techniek de opbrengsten van de afgelopen jaren opgedane ervaring op het gebied van het versterken van de vakkennis voor energieneutraal bouwen en installeren. Daarnaast gaven prominente sprekers hun visie op de toekomstige inrichting van de kennisinfrastructuur. Diverse presentaties en workshops gaven de deelnemers vervolgens de nodige inspiratie voor het praktisch benutten van deze structuur.

EUROPEES COMPLIMENT
Coördinator BuildUpSkills Europa, Amandine De Coster-Lacourt, trapte de conferentie af met het uitdelen van een compliment: “BuildUpSkillsNL heeft zich in de afgelopen jaren erg actief getoond en mag trots zijn op wat het heeft bereikt.” Volgens de Europees coördinator neemt dit echter niet weg dat Nederland  – op dit moment de nummer 9 op de lijst van Europese landen die energieneutraal bouwen –  alert moet blijven om de kennis van zijn vakmensen blijvend actueel te houden. Dit vraagt om bewustwording van de werkgevers en de werknemers, maar ook van de klanten: “Het up-to-date houden van vakkennis kost tijd en geld. Hier mag ook de consument best wat voor over hebben.”

BLIK OP DE TOEKOMST
Met de blik op de toekomst gaven ook de andere sprekers hun visie op het actueel houden van de vakkennis in de bouw en de installatiebranche. Zo gaf Nationaal Energiecommissaris Ruud Koornstra de deelnemers het advies om vooral ook open te staan voor innovatieve ideeën van buiten de bouw en de installatiebranche: “Echte vernieuwing komt altijd van buitenaf, dus houd je ogen open.” Bouwend Nederland-bestuurder Jan Kets pleitte voor het verbeteren van de samenwerking in de bouw- en installatieketen: “We hebben nog altijd te maken met een werkcultuur die echte samenwerking in de weg staat. Om deze cultuur te doorbreken moeten we breed opleiden en samen BIM-en.” UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra onderstreepte het belang van een leven lang leren: “Dankzij BuildUpSkillsNL beschikken we over een hele goede leerbasis. Maar we moeten de leercultuur in bedrijven blijven stimuleren. We willen tenslotte niet alleen klaar zijn voor morgen, maar ook voor overmorgen!” FNV-bestuurder Ruud van den Bergh kon het hier alleen maar mee eens zijn, maar legde het accent van bijscholing vooral op persoonlijke ontwikkeling: “Bedrijven moeten stimuleren dat vakmensen zich blijven ontwikkelen in de techniek, óók als dit ertoe leidt dat vakmensen een volgende stap naar een ander bedrijf zetten.”

INSPIRERENDE SESSIES
De deelnemers lieten zich vervolgens door een groot aantal presentaties en workshops inspireren. Hierbij ging onder andere aandacht uit naar nieuwe installatietechnieken en het stimuleren van een leer- en ontwikkelcultuur, maar ook naar praktische onderwerpen zoals luchtdicht bouwen en werken met infrarood. In de presentatie van de bereikte BuildUpSkillsNL-resultaten nam de BUILD UP Skills advisor-app, die vakmensen via e-learning op meer dan 70 vakelementen in staat stelt hun vakkennis actueel te houden, een belangrijke plaats in.

MIJLPAAL
De organisatie kijkt tevreden terug op de BuildUpSkillsNL-conferentie: “De conferentie markeerde het einde van het Europese traject, maar tegelijkertijd ook de start van het Nederlandse traject. Met het in kaart brengen van de scholingsbehoefte en het ontwikkelen van concrete scholingsmogelijkheden hebben we een belangrijke basis gelegd. Maar hier stopt het niet! De missie van BuildUpSkills in Nederland blijft actueel. Zo zullen ook in 2019 en verder initiatieven worden ontwikkeld om vakmensen op het gebied van duurzame energietechnieken te faciliteren in het blijvend versterken van hun vakkennis.”