Op donderdag 18 april 2013 vond de eerste BuildUpSkills Werkconferentie plaats bij het Bouw- en Infrapark te Harderwijk. Centraal thema van de werkconferentie was ‘Bouwen aan het vakmanschap van morgen’. Het consortium BuildUpSkillsNL heeft in 2012 in kaart gebracht welke veranderingen tussen nu en 2020 nodig zijn. Daarnaast is een Nationale Roadmap richting 2020 ontwikkeld. Tijdens de werkconferentie zijn de conclusies en resultaten toegelicht en is besproken welke acties nodig zijn.

VERSLAG

Het consortium BuildUpSkillsNL werkt aan verbeteringen van de kwalificaties en vaardigheden van werknemers die betrokken zijn bij energiebesparing in de gebouwde omgeving. Goed vakmanschap en samenwerking in de bouw- en installatiesector zijn daarbij essentieel. Wat precies dit goede vakmanschap is en wat we verstaan onder een goede samenwerking kwam aan bod tijdens de werkconferentie Bouwen aan het vakmanschap van  morgen. Lees het verslag van de lezingen tijdens de werkconferentie, de werksessie en de lancering van het platform BuildUpSkillsNL.

SFEERIMPRESSIE

Op 18 april jl. vond de werkconferentie ‘Bouwen aan het vakmanschap van morgen’ plaats bij het Bouw- en Infrapark in Harderwijk. Hieronder vindt u een diavoorstelling. De foto’s geven u een impressie van de werkconferentie.

 

PRESENTATIES

Tijdens de werkconferentie op 18 april zijn verschillende presentaties gegeven over het project BuildUpSkillsNL, de toekomstige vakman en de kansen en uitdagingen voor de komende jaren.

  • Bekijk hier de presentatie Back to the Future van Henri Busker (USP). Henri Buske heeft de deelnemers in sneltreinvaart meegenomen langs verschillende scenario’s waarop zij zich dienen voor te bereiden.
  • Jan Cromwijk, projectleider BuildUpSkillsNL, heeft in zijn presentatie BuildUpSkills de deelnemers het onderzoek naar de huidige status quo en de Nationale Roadmap toegelicht .
  • Bouwen aan het vakmanschap van morgen. Wat betekent dat eigenlijk? Over welke vaardigheden moet een goede vakman beschikken? Marieke van der Werf, MWAdviesgroep, nam de deelnemers mee in de wereld van groene groei.