BuildupSkills 2018 in Amersfoort

De vraag naar verduurzaming van de gebouwde omgeving stijgt. Dit betekent dat er volop kansen liggen voor elke organisatie, ondernemer, vakman of -vrouw die met deze trend mee wil gaan. Succesvolle verduurzaming vraagt om up-to-date vakmanschap! BuildUpSkills heeft met steun van de EU onderzocht wat die update betekent voor de bouw- en installatiesector. Tijdens de werkconferentie op 7 oktober 2014 werden de eerste resultaten gedeeld.

BEELDVERSLAG

Tijdens de verschillende onderdelen van de werkconferentie was een tekenaar aanwezig. Op basis van hetgeen tijdens de dag is besproken, is een beeldverslag gemaakt. U kunt het beeldverslag hier downloaden.

SFEERIMPRESSIE

De werkconferentie ‘Bouwen aan het vakmanschap van morgen!’ vond plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Hieronder vindt u een diavoorstelling. De foto’s geven u een impressie van de werkconferentie.

PRESENTATIES

Tijdens de werkconferentie op 7 oktober 2014 zijn verschillende presentaties gegeven over het vakmanschap van morgen, benodigde competenties en vaardigheden en de stand van zaken in betrokken branches.

PRESENTATIES EN NOTULEN WORKSHOPS

Tijdens de werkconferentie konden de aanwezigen deelnemen aan diverse workshops.

  • In de workshop van Martijn van Bommel gingen deelnemers aan de slag met de inhoud van een nascholingsdag voor praktijkopleiders en leermeesters. Deelnemers werden uitgedaagd om vanuit hun expertise een bijdrage te leveren aan het aanscherpen van de inhoud. Bekijk de presentatie of download de notulen.
  • Tijdens de workshops Vakmanschap van de toekomst Bouw, Installatie en Afbouw werden de door BuildUpSkills ontwikkelde beroepscompetentieprofielen voor duurzaam vakmanschap in de gebouwde omgeving besproken. Deze profielen leggen de focus op ‘harde’, maar vooral ook ‘zachte’ vaardigheden, in aanvulling op het bestaande vakmanschap van de huidige beroepsbeoefenaar. De beroepscompetentieprofielen+ worden gebruikt als inspiratiebron voor de ontwikkeling van bijscholing en/of keuzedelen. Lees de notulen van de workshops Bouw, Installatie of Afbouw of bekijk de presentatie.
  • In de workshop geleid door Lex Polman en Perica Savanovic gingen aanwezigen aan de slag met een eerste houtskoolschets van te ontwikkelen materiaal gericht op het thema interdisciplinair vakmanschap. Vanaf juni 2015 zal een cursus beschikbaar zijn. Lees hier het verslag van de workshop.
  • In diverse regiopilots wordt getoetst hoe competenties voor duurzaam vakmanschap onderdeel kunnen zijn van het reguliere onderwijs. Zo worden praktijkopleiders en –docenten getraind in nieuwe vakinhouden en worden nieuwe leermiddelen ontwikkeld.