Werkconferentie BuildUpSkills 2015, 17.09.2015 te Harderwijk. Foto en © Yvonne Witte

Grootschalige verduurzaming van gebouwen en realisatie van duurzame nieuwbouw zijn nodig om Nederland klaar te maken voor de toekomst. Succesvolle verduurzaming vraagt om up-to-date vakmanschap! Daarom organiseerde BuildUpSkillsNL op 17 september 2015 de vierde editie van de nationale en druk bezochte werkconferentie. De slotconclusie na vele inspirerende presentaties en workshops? Vooral door samenwerking geven we een goed antwoord op deze urgente uitdaging. Bekijk hier het videovideoverslag en een kort item van Kennispartner BouwTV over competentie-ontwikkeling.

In korte presentaties werden de bezoekers afkomstig uit onderwijs, bedrijfsleven en tal van relevante gremia en platforms bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het vakmanschap van de toekomst en de ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Ook werd kort stilgestaan bij de afronding van het lopende project BUS_N@W en de continuering van BuildUpSkillsNL met het project BUStoB. Daarna gingen de deelnemers in een vijftal workshops aan de slag met actuele vraagstukken die leven bij het consortium, installateurs, bouwers, onderwijsinstellingen en aanbieders van bijscholing. Een impressie.

WELKOM EN OPENING

Dagvoorzitter Ewout Bomert opende met een videoboodschap van Ed Nijpels, voorzitter borgingscommissie Energieakkoord. Ed Nijpels benadrukte het belang van het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord in 2025. Alle betrokken partijen riep hij op samen te werken aan een vergaande en structurele verduurzaming van de energiesector. De ingrijpende overgang van fossiele naar duurzame opwekking van energie vereist nieuwe technische competenties aangevuld met de juiste soft skills. De focus ligt daarbij op vakmensen die continu en ook versneld worden bijgeschoold in de laatste technieken op dit terrein en vormen van samenwerking. De opdrachten die Ed Nijpels de conferentiegangers meegaf? Bekijk met alle betrokken partijen, bouwers, installateurs, onderwijs en bijscholers, waar samenwerking mogelijk is, benut elkaars talenten en expertise en bouw samen gestaag verder aan de ontwikkeling van hoogwaardig vakmanschap. En vooral: betrek daarbij ook de burger en andere maatschappelijke groeperingen.

SPANNENDE STELLINGEN OVER DE VAKMAN VAN 2025

Hoe ziet de vakman van 2025 eruit? Aan de hand van een aantal stellingen verkenden Ewout Bomert en de deelnemers de gewenste toekomst. Zij konden per stelling hun stem uitbrengen: mee eens, oneens of geen mening. Uit de reacties op de negen stellingen die werden geponeerd kwam een genuanceerd beeld naar voren. Een greep: duurzaam bouwen is in de ogen van de bezoekers geen hype. Echter, het is de beleving dat de verschillende partijen in het verduurzamingsproces elkaar nogal eens in de weg zitten, dubbel werk doen of het de klant moeilijk maken. Zo stelde een deelnemer vanuit de zaal: “We moeten nog meer bedenken hoe we nog beter kunnen samenwerken, zowel bij scholing als uitvoering. De mogelijkheden zijn er, kijk naar BuildUpSkillsNL, maar het is vooral een kwestie van willen.” Iets meer dan de helft van de zaal vond dat het proces wel sneller zou kunnen verlopen. Ook hier is samenwerken de sleutel. Klik hier voor een presentatie met de uitkomsten.

Stand van Zaken BuildUpSkillsNL: van richting naar inrichting

Foto en © Yvonne Witte

Na deze twee keynotes, die behoorlijk wat vragen in de zaal losmaakten, gaf Jan Cromwijk, projectsecretaris BuildUpSkillsNL een helder inzicht in de stand van zaken. Allereerst over waar BuildUpSkillsNL vandaan komt. Een korte terugblik tot aan de onstaan van BuildUpSkillsNL: Intelligent Energy Europe project DuBUS en het Nationale Energieakkoord. Gevolgd door een analyseonderzoek van de nationale status quo uitgevoerd door BuildUpskillsNL, vertaald in een praktische roadmap en het succesvol zoeken naar Europese financiering om de ambitieuze roadmap van BuildUpSkillsNL ook concreet uit te voeren. 

De kern van Jan’s terugblik? Voor de verduurzaamde gebouwde omgeving is nieuw vakmanschap op de bouwplaats nodig. Er komen heel veel nieuwe technieken op ons af. Ons ultieme doel is in 2025 daarvoor genoeg opgeleide en bijgeschoolde vakmensen op de bouwplaatsen aan het werk te hebben om alle beloften over verduurzaming ook écht waar te maken. Als zij het niet kunnen, kan niemand anders het. Terugblikkend op de laatste jaren concludeerde Jan: “We hebben de richting helder en gaan nu naar de fase van inrichting.”

BLIK OP DE NAASTE TOEKOMST

Vervolgens somde Jan Cromwijk in vogelvlucht de bereikte resultaten van de afgelopen jaren op. Zoals het succesvol werken aan de BCP+ dossiers en ook de Trainingen Koplopers Duurzaam Vakmanschap en Interdisciplinair samenwerken. Voor het eerst instrueren vakmensen uit de bouw en installatietechniek nieuwe technieken aan elkaar volgens het principe van ‘train de trainer’. Ook is er financiering verworven om met het Horizon 2020 project BUStoB tot maart 2018 aan de slag te gaan. Dit project maakt gebruik van de resultaten van de twee nu uitgevoerde IEE-projecten (DuBUS en BUS_N@W) en is een noodzakelijke stap op weg naar het dichten van de kloof tussen de bestaande en de benodigde vaardigheden voor vakmensen in Nederland. Onder andere tot oktober 2017 worden er in drie cohorten tal van nieuwe e-learningmodules in de vorm van e-assessments ontwikkeld, dit in samenwerking en piloting met de zes regio’s.

UNIEK, DE BUILDUPSKILLSNL APP!

Tot slot gaf Jan Cromwijk terecht de nodige aandacht aan de doorontwikkeling van de BuildUpSkillsNL app. Hoewel de app in samenwerking met tal van relevante partijen nog verder gevuld moet worden met de e-assessments en mogelijkheden voor verdere scholing en practica, wordt deze straks voor alle vakmensen dé digitale toegang tot elke denkbare bijscholing en training op het gebied van verduurzaming. Plus een persoonlijk profiel waar alle bijscholing aan gekoppeld kan worden. Niet eerder bood een app dit heldere overzicht voor fitte vakmensen uit de bouw en installatietechniek in een woud van bijscholingsmogelijkheden. Klik hier voor de presentatie

VEELZIJDIGE PANELDISCUSSIE: SAMENWERKING LOONT

Vervolgens vond een panelinterview plaats met Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, Titia Siertsema, voorzitter UNETO-VNI en Teun Bokhoven, voorzitter TKI EnerGo, onderdeel van Topsector Energie, en voorzitter de Duurzame Energie Koepel. De slotconclusie? Verduurzaming draait om samenwerking.

De eerste vraag van Ewout Bomert: waarom hebben de panelleden hun handtekening onder het Energieakkoord gezet? “Siertsema: “Om meerdere redenen, maar vooral omdat wij als brancheorganisatie een voorbeeldrol hebben.” Bokhoven: “Het Energieakkoord brengt ook duurzame commerciële groei bij de betrokken bedrijven, een enorme transitie.” Verhagen: “Als brancheorganisatie nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

VOORKOM DAT DE VAKMAN ACHTERLOOPT

Siertsema: “50% van de vakmensen in de installatiesector moet bijgeschoold worden als het gaat om verduurzaming. Dat zijn 60.000 mensen, een enorme uitdaging waar BuildUpSkillsNL voor staat.” Bokhoven: “De uitdaging is om interdisciplinair samen te werken en allerlei beschikbare technieken daadwerkelijk te integreren. Die synthese vergt een ander soort denken.” Verhagen: “De crisis heeft enorm ingegrepen in onze beroepsgroep. Aannemers zien nu heel goed in welke kansen de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad hen in economische zin biedt.” Siertsema: “Er kan al heel veel met verduurzaming, maar je moet de mogelijkheden heel goed met je consumenten communiceren. We moeten vakmensen dus ook begeleiden in hun communicatieve vaardigheden.” Bokhoven: “Als de consument omslaat en voor verduurzaming gaat, kan het niet zo zijn dat de vakman achterloopt. Daarom ben ik zo blij met BuildUpSkillsNL.”

DE WENS

Tot slot: wat wensen de deelnemers aan de paneldiscussie? Bokhoven: “Dat verduurzaming van de gebouwde omgeving sneller gaat.” Siertsema: “De urgentie van goed opgeleide vakmensen mag hoger want de corporaties en de consumenten komen er aan.” Verhagen: “Nu is de elektrische auto een statussymbool. Ik hoop dat dit ook gaat gelden voor de energieneutrale woning.”