Op donderdag 7 september vond in Arnhem de zesde BuildUpSkills-bijeenkomst plaats. Dit keer in de vorm van een seminar in het Powerlab van Oost Nederland Energiek. Het seminar stond in het teken van het vakmanschap in de duurzaam gebouwde omgeving. Nieuwe ontwikkelingen en technieken vragen van dit vakmanschap immers om nieuwe kennis. Twee start-ups vertelden in het seminar over hun zoektocht naar medewerkers en partners met die nieuwe kennis, onder meer om hun product te kunnen testen of op een slimme manier in de markt te kunnen zetten. De start-ups gaven hierbij aan hun zoektocht als lang en intensief te ervaren. Waar de ene start-up de speld in de hooiberg inmiddels heeft gevonden, is de ander nog steeds zoekende.

Inzet van het BuildUpSkills-seminar was om werkgevers en P&O-professionals in de bouw en de installatietechniek kennis te laten maken met de eisen die de 21e eeuw stelt aan het nieuwe technische vakmanschap, gericht op de duurzaamheid van de gebouwde omgeving.

 

GA IN GESPREK MET DE KLANT

Het verhaal van Leo Lussenburg, voormalig corporatiemanager vastgoedbeheer van Woningcorporatie Vivare, roept bij de seminardeelnemers emoties en herkenning op. Leo vertelt over zijn ervaringen met het werken met bouwbedrijven en installateurs en het probleem dat hij soms ervaart om de juiste partij te vinden die de opdracht aan kan. Hierbij steekt hij de hand ook in eigen boezem; de klant zelf weet tenslotte lang niet altijd zelf even goed wat hij wil! Daarom roept Leo aannemers en installateurs op om vooral met de (potentiële) klant in gesprek te durven gaan. Dit betekent soms ook ‘nee’ durven te zeggen. Durf je uit te spreken over het kwaliteitswerk dat je levert. Geef advies en sta voor je product. Ga in dialoog met de klant en ontdek wat deze echt nodig heeft. En kom er daarbij achter dat dit niet altijd is wat de klant zelf vraagt. Leo spreekt de seminardeelnemers aan op hun beroepseer. Dit roept emoties op, maar ook herkenning. Uit angst om de klant kwijt te raken gaat de aannemer of installateur namelijk soms te ver mee in de wensen en eisen van de klant, ook als dit uiteindelijk een product oplevert waar de aannemer of installateur professioneel gezien eigenlijk niet achter kan staan. Voor het kunnen voeren van de dialoog met de klant zijn wel de juiste vaardigheden nodig. Naast vaktechnische kennis zijn in het werk van vandaag sociale en communicatieve vaardigheden uiterst belangrijk.

 

GA UIT VAN DE VRAAG

Het verhaal van Alfonso Wolbert, architect van ARX Architecten, spreekt tot de verbeelding. In plaats van zelf de oplossingen te bedenken voor de vragen van de klant, organiseert Alfonso zogenaamde ‘labs’. Rondom elk vraagstuk brengt hij mensen met verschillende kennis, achtergronden en affiniteiten bij elkaar. Gezamenlijk gaan de labdeelnemers dan op zoek naar alternatieve manieren om het vraagstuk aan te pakken. Dit brengt verrassende en innovatieve oplossingen naar voren. Uitgangspunt is dat je niet vraagt ‘of iets gerealiseerd kan worden’ maar ‘hoe het gerealiseerd kan worden’. ‘Kan niet’ komt daarom niet in het woordenboek van Alfonso voor! Hij houdt de deelnemers voor meer te durven experimenteren en onderzoeken. Zoek de samenwerking op, ook met mensen, partijen of bedrijven die niet direct voor de hand lijken te liggen. En ga daarbij uit van de vraag en niet van het product dat je gewend bent te leveren.

 

BUILDUPSKILLS

BuildUpSkills is een Europees subsidieproject dat in Nederland is opgepakt door verschillende partijen in de bouw- en installatiesector. Doel van het project is de kennis van de medewerkers in de bouw- en installatiesector te verstevigen, zodat de branches klaar zijn voor de uitdagingen die de verduurzaming van gebouwde omgeving hen vandaag én morgen vraagt. Binnen het project zijn 70 modules ontwikkeld waarmee vakmensen op MBO-niveau hun vakmanschap kunnen versterken. Deze modules gaan onder andere over energetische verduurzaming van de gebouwde omgeving met technieken als warmtepompen, isolatie- of zonnewarmtesystemen. De modules die binnen het BuildUpSkills-project zijn ontwikkeld worden kosteloos aan de branche ter beschikking gesteld, zodat vakmensen zonder financiële drempels kunnen werken aan de ontwikkeling van hun eigen vakmanschap. Meer informatie over het project en de beschikbare modules vindt u op www.buildupskillsnederland.nl.

Via de BUILD UP Skills advisor-app (te downloaden via de Appstore en de Playstore) krijgt u inzicht in de voor u relevante opleidingen en kunt u gebruik maken van de e-learningmodules. Voor meer informatie over het BuildUpSkills-project, de BuildUpSkills-deelnemers en de BuildUpSkills-modules kunt u contact opnemen met j.cromwijk@isso.nl.