Binnen BuildUpSkillsNL (BUS) worden tot en met 2024 diverse projecten uitgevoerd. Op deze pagina een actueel overzicht. Naast de BUS-projecten worden ook projecten genoemd waarmee wordt samengewerkt. Voor de tussen 2011 en 2021 afgeronde BUS-projecten verwijzen wij naar de tab Resultaten.

BuildUpSkillsNL-projecten

Op dit moment wordt binnen BuildUpSkillsNL gewerkt aan de volgende projecten.

BUSLeague (september 2020 t/m februari 2023).

In dit project wordt onder leiding van ISSO de vraag naar en het aanbod van erkend vakmanschap voor de nZEB (BENG)-gebouwde omgeving gestimuleerd. Dit door de ontwikkeling van een set praktische leerdoelen en de uitvoering van diverse onderzoeken en experimenten. Voor meer informatie verwijzen we u naar de projectpagina van BUSLeague.

SEEtheSkills (juni 2021 t/m mei 2024).

In dit project wordt op basis van de 3V-aanpak (Visiblity, Validation, Value) de vraag naar erkende energietransitievaardigheden gestimuleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de opgebouwde ervaring met bijscholing en erkenning, bijvoorbeeld uit eerdere projecten waaraan BuildUpSkillsNL deelnam. Voor meer informatie verwijzen we u naar de projectpagina van SEEtheSkills.

BUS-GoCircular (september 2021 t/m februari 2024)

In dit project wordt de uitdaging aangegaan om bijscholing voor energietransitie te koppelen aan andere trendsettende ontwikkelingen. In BUS-GoCircular wordt bijzonder aandacht gegeven aan het thema circulariteit bij multifunctionele groene daken, gevels en binnenwanden. Voor meer informatie verwijzen we u naar de projectpagina van BUS-GoCircular

Gerelateerde projecten

PROF/TRAC (maart 2015 t/m februari 2018; afgerond)

PROF/TRAC is ontstaan vanuit de behoefte om een geïntegreerd bouwproces mogelijk te maken, dat nodig is om een BENG-gebouwde omgeving te realiseren. PROF/TRAC biedt een oplossing hiervoor door een open opleidingsplatform en kwalificatieregeling voor permanente beroepsontwikkeling voor professionals in de bouwsector aan te bieden. Dit platform is gericht op technische deskundigen, architecten en gebouwbeheerders die betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van BENG-gebouwen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het project: www.proftrac.eu

TripleA-reno (mei 2018 t/m oktober 2021)

TripleA-reno richt zich op de ontwikkeling van middelen en concepten voor duurzame en vergaande renovatie van woningen. In de ontwikkeling wordt gewerkt vanuit een consumentgerichte en bewezen-prestatie aanpak. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het project: www.tripleA-reno.eu

In het project TripleA-reno is het EnergieTransitieSpel ontwikkeld. Dit stellen wij graag hier aan u voor!

Op de hoogte blijven van de lopende en aankomende projecten en projectactiviteiten? Schrijf u dan hiernaast in voor de BuildUpSkillsNL-nieuwsbrief.