Tijdens de implementatie van BUS_N@W (2013-2015) kwamen we barrières tegen die nog niet goed geadresseerd waren in de roadmap. Het consortium zag dit als een uitdaging voor verdere ontwikkeling. Daarvoor is het H2020 project BUS to business (BUStoB) ontworpen, ingediend bij en geaccepteerd door de EU.

  1. Het belangrijkste doel van het BUStoB project was het ontwikkelen en uitproberen van de ontbrekende bijscholingsmaterialen op EQF niveaus 2-4. De basis hiervoor waren de toekomstgerichte kwalificatie-schema’s zoals die in het BUSN@W project ontwikkeld zijn. Dit maakt het mogelijk om vakmensen in de bouw en installatiesector basiscursussen over duurzame technieken en aanvullende interdisciplinaire vaardigheden aan te bieden.
  2. Het tweede doel was om korte kennistesten samen te stellen die voorkomen dat onbewust onbekwame vakmensen bouw- of installatiefouten maken. Om zo ontbrekende vaardigheden in beeld te krijgen en relevante bijscholingsadviezen aan te bieden.
  3. Het derde doel was om regionale pilots te organiseren waarin we ons konden richten op de implementatie en doorontwikkeling van materialen en het opbouwen van regionale bijscholingscapaciteit. Regionale samenwerkingsverbanden zijn ondersteund met train de trainer sessies en regionale arbeidsmarkt informatie en bij de implementatie van de ontwikkelde trainingen.

Zodat uiteindelijk betrokken en bekwame vakmensen hun steentje bij kunnen dragen aan het einddoel een zeer energiezuinige gebouwde omgeving in 2050. Het publieksrapport met een samenvatting van de resultaten kunt u hier downloaden.