Disclaimer

Het project BuildUpSkillsNL wordt medegefinancierd door het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemeningen (EASME) van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website en bijbehorende producten, zoals de nieuwsbrief, ligt bij de auteurs. Het hoeft niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie te weerspiegelen. Noch de EASME noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de in de nieuwsbrief en website opgenomen informatie.

ENGLISH

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.