12/18/2023

geschreven door BUS-NL

Evaluatie eerste route kaart

In 2011 hebben diverse partijen in Nederland een routekaart opgesteld om de benodigde vaardigheden voor de energietransitie te identificeren. Nu, twaalf jaar later, kijken we terug op de afspraken die gemaakt zijn met onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven. Deze afspraken waren gericht op het waarborgen van voldoende gekwalificeerd personeel om de energietransitie vorm te geven, met bijzondere aandacht voor zowel het initiële onderwijs (voornamelijk MBO) als voor het post-initiële onderwijs (onderwijs voor werkenden). Terugblikkend blijkt dat deze afspraken uitstekend zijn nageleefd en in grote mate zijn bereikt. Zo zijn er keuzedelen geïntroduceerd in het MBO, en is er een systeem ontwikkeld voor het omgaan met snelle innovaties. Er is ook een effectief landelijk systeem tot stand gekomen dat bepaalt hoe de sector innovaties hanteert. Dit systeem is geïntegreerd in opleidingen, examens, certificeringen en is herkenbaar in de markt.

De volgende stappen die we kunnen ondernemen, betreffen vooral de verplichte sturing op duurzaamheid en circulaire economie in de kwalificatiedossiers van initiële opleidingen, en het verhogen van de herkenbaarheid van de kwaliteit van maatregelen voor consumenten.

Lees het hele rapport hier.

12/18/2023

geschreven door BUS-NL

Evaluatie eerste route kaart

In 2011 hebben diverse partijen in Nederland een routekaart opgesteld om de benodigde vaardigheden voor de energietransitie te identificeren. Nu, twaalf jaar later, kijken we terug op de afspraken die gemaakt zijn met onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven. Deze afspraken waren gericht op het waarborgen van voldoende gekwalificeerd personeel om de energietransitie vorm te geven, met bijzondere aandacht voor zowel het initiële onderwijs (voornamelijk MBO) als voor het post-initiële onderwijs (onderwijs voor werkenden). Terugblikkend blijkt dat deze afspraken uitstekend zijn nageleefd en in grote mate zijn bereikt. Zo zijn er keuzedelen geïntroduceerd in het MBO, en is er een systeem ontwikkeld voor het omgaan met snelle innovaties. Er is ook een effectief landelijk systeem tot stand gekomen dat bepaalt hoe de sector innovaties hanteert. Dit systeem is geïntegreerd in opleidingen, examens, certificeringen en is herkenbaar in de markt.

De volgende stappen die we kunnen ondernemen, betreffen vooral de verplichte sturing op duurzaamheid en circulaire economie in de kwalificatiedossiers van initiële opleidingen, en het verhogen van de herkenbaarheid van de kwaliteit van maatregelen voor consumenten.

Lees het hele rapport hier.

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …