Startevent Interreg-project Natuur-inbouw

12 maart 2024

Natuur en bouw op zoek naar kansen voor gebouwgebonden fauna

Met het door de Europese Unie gefinancierde project Natuur-inbouw gaan Nederland en Vlaanderen samen aan de slag voor natuur in de stad. Overheden, bedrijven en instellingen werken samen om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven wanneer onze gebouwen klimaatbestendig worden gemaakt.

De feestelijke aftrap van dit project vindt plaats op 12 maart 2024. Er zijn interessante lezingen en discussies over natuurinclusief bouwen en er worden goede voorbeelden voorgesteld.

Zie voor meer informatie: link.

Startevent Interreg-project Natuur-inbouw

12 maart 2024

Natuur en bouw op zoek naar kansen voor gebouwgebonden fauna

Met het door de Europese Unie gefinancierde project Natuur-inbouw gaan Nederland en Vlaanderen samen aan de slag voor natuur in de stad. Overheden, bedrijven en instellingen werken samen om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven wanneer onze gebouwen klimaatbestendig worden gemaakt.

De feestelijke aftrap van dit project vindt plaats op 12 maart 2024. Er zijn interessante lezingen en discussies over natuurinclusief bouwen en er worden goede voorbeelden voorgesteld.

Zie voor meer informatie: link.