Verdiepingssessie Hybride professionals in techniek

9 april 2024

 

De meerwaarde voor (technische) opleidingen van hybride docentschap is kwalitatief (meer praktijkkennis in de opleiding), kwantitatief (meer docenten met eigen expertisegebieden) en innovatief (meer kans om innovatieve kruisbestuiving te krijgen tussen werkveld en onderwijs). Zeker in de technische sector zijn deze aspecten belangrijk! Dus: wat is nodig om meer hybride professionals in het onderwijs te krijgen? Wat zijn succesfactoren en wat zijn knelpunten?

Veel onderwijsteams geven al invulling aan of experimenteren met het inzetten van hybride docenten. Tegelijkertijd signaleren we via diverse kanalen dat er praktische vragen zijn rondom de invulling van hybride docentschap. Dat varieert van samenwerking met het betreffende bedrijf, de cultuur (en verwachtingen) binnen het onderwijsteam en de begeleiding van de hybride professionals.

Om samen te verdiepen op hybride docentschap in al haar facetten organiseren de bedrijfstakgroepen ICT&CI, MTLM, TGO en SV gezamenlijk een verdiepingssessie, waarin informeren, inspireren, en delen centraal staat.

Praktische informatie
Wanneer: dinsdag 9 april van 10.00 tot 13.00 uur in Woerden
Voor wie: Voor geïnteresseerden en/of initiatiefnemers die betrokken zijn bij het inzetten van hybride docenten in de opleidingen.
Kosten: er zijn geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden.

Meer informatie? Zie: link.

Verdiepingssessie Hybride professionals in techniek

9 april 2024

 

De meerwaarde voor (technische) opleidingen van hybride docentschap is kwalitatief (meer praktijkkennis in de opleiding), kwantitatief (meer docenten met eigen expertisegebieden) en innovatief (meer kans om innovatieve kruisbestuiving te krijgen tussen werkveld en onderwijs). Zeker in de technische sector zijn deze aspecten belangrijk! Dus: wat is nodig om meer hybride professionals in het onderwijs te krijgen? Wat zijn succesfactoren en wat zijn knelpunten?

Veel onderwijsteams geven al invulling aan of experimenteren met het inzetten van hybride docenten. Tegelijkertijd signaleren we via diverse kanalen dat er praktische vragen zijn rondom de invulling van hybride docentschap. Dat varieert van samenwerking met het betreffende bedrijf, de cultuur (en verwachtingen) binnen het onderwijsteam en de begeleiding van de hybride professionals.

Om samen te verdiepen op hybride docentschap in al haar facetten organiseren de bedrijfstakgroepen ICT&CI, MTLM, TGO en SV gezamenlijk een verdiepingssessie, waarin informeren, inspireren, en delen centraal staat.

Praktische informatie
Wanneer: dinsdag 9 april van 10.00 tot 13.00 uur in Woerden
Voor wie: Voor geïnteresseerden en/of initiatiefnemers die betrokken zijn bij het inzetten van hybride docenten in de opleidingen.
Kosten: er zijn geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden.

Meer informatie? Zie: link.