12/18/2023

geschreven door BUS-NL

Inzicht in Vaardigheden voor een Duurzame Toekomst: Skills Mapping

Om onze gebouwen tegen 2050 energieneutraal te maken, is het essentieel dat we over de juiste vaardigheden beschikken, vooral als het gaat om energie-efficiëntie en energietransitie. Daarom is binnen het BuildupSkills Nederland (BUS-NL)-project een ‘skills mapping’ ontwikkeld: een landkaart van vaardigheden die een overzicht geeft van de benodigde vaardigheden in de bouwsector. Hierbij werd niet alleen gekeken naar technische vaardigheden, maar ook naar sociale en transversale vaardigheden. Betrokkenen onderstreepten het belang van persoonlijke competenties, alleen als jezelf voldoende competent bent, kan je goed functioneren bij verduurzaming van gebouwen. 

Deze ‘skills mapping’ is gebaseerd op eerder onderzoek en toont meer dan 300 specialismen en 100 beroepen. Om het overzichtelijk te houden, is dit aantal gereduceerd tot 25 representatieve beroepen.

Lees het hele rapport hier.

12/18/2023

geschreven door BUS-NL

Inzicht in Vaardigheden voor een Duurzame Toekomst: Skills Mapping

Om onze gebouwen tegen 2050 energieneutraal te maken, is het essentieel dat we over de juiste vaardigheden beschikken, vooral als het gaat om energie-efficiëntie en energietransitie. Daarom is binnen het BuildupSkills Nederland (BUS-NL)-project een ‘skills mapping’ ontwikkeld: een landkaart van vaardigheden die een overzicht geeft van de benodigde vaardigheden in de bouwsector. Hierbij werd niet alleen gekeken naar technische vaardigheden, maar ook naar sociale en transversale vaardigheden. Betrokkenen onderstreepten het belang van persoonlijke competenties, alleen als jezelf voldoende competent bent, kan je goed functioneren bij verduurzaming van gebouwen. 

Deze ‘skills mapping’ is gebaseerd op eerder onderzoek en toont meer dan 300 specialismen en 100 beroepen. Om het overzichtelijk te houden, is dit aantal gereduceerd tot 25 representatieve beroepen.

Lees het hele rapport hier.

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …