Centraal in het project BUSLeague staat het kwalificatie-framework voor energietransitie-vaardigheden. Met een kwalificatie op basis van dit framework is het eenvoudig om vakmanschap te erkennen, omdat het een objectieve maatstaf is die is afgestemd op de markt. Omdat de kwalificatie objectief is, is het ideaal om de vraag naar duurzaam vakmanschap te formuleren en de benodigde trainingen te ontwikkelen waarmee de vakmensen de vraag kunnen invullen. In dit nieuwsbericht presenteren we de ontwikkeling en de eerste versie.

BUSLeague heeft als doel de vraag naar duurzame energievaardigheden in de bouwsector te stimuleren. Daarvoor ontwikkelde het BUSLeague-team een kwalificatie waarin de energietransitie-vaardigheden zijn beschreven die nodig zijn om de nZEB-gebouwde omgeving te realiseren. Deze kwalificatie is geschikt voor de erkenning van deze vaardigheden. Het doel van erkenning is tweeledig: enerzijds om de kwalificatie te gebruiken om de vraag naar goed geschoolde vakmensen voor de energietransitie en duurzame renovatie te stimuleren, bijvoorbeeld door de erkenningen (bewijs van kwalificatie) te vragen in wetgeving, aanbestedingsprocedures en financieringsregelingen. Anderzijds om aanbieders van bijscholing, zoals opleidingsinstituten, te faciliteren om praktische en effectieve bijscholing aan te bieden die werkelijk waarde toevoegt. Zo kan de gestimuleerde vraag adequaat worden ingevuld en kan de effectiviteit van gestructureerde en proactieve bijscholing worden aangetoond.

In de publicatie ‘Kwalificatie voor de erkenning van energie-efficiëntievaardigheden’ (download) heeft het BUSLeague-team zijn zoektocht naar de juiste aanpak, reikwijdte en inhoud van de kwalificatie beschreven. De zoektocht begon, op zowel nationaal als EU-niveau, met een deskresearch naar de huidige stand van zaken en een studie van inspirerende voorbeelden. Daarnaast heeft het team lessen, percepties en verwachtingen over de erkenning van energietransitie-vaardigheden gehaald uit het etnografisch onderzoek dat eerder al in BUSLeague is uitgevoerd.

Op basis van de input van de deskresearch, is in de bovengenoemde publicatie een methodische aanpak (het framework) uitgewerkt en toegelicht voor het opstellen van kwalificaties, evenals de contouren en de reikwijdte voor het samenstellen van de kwalificatie van de energietransitie-vaardigheden. Het bevat ook een overzicht van de belangrijkste taken die als onderdeel van de kwalificatie van de energietransitie-vaardigheden zijn gedefinieerd. De gedetailleerde BUSLeague kwalificatie van de energietransitie-vaardigheden is beschikbaar als spreadsheet en als een database binnen de onderhoudsomgeving van de BUILD UP Skills-advisor app.

Misschien is de belangrijkste stap in de ontwikkeling wel de toetsing van het framework in de markt. Deze toetsing heeft inmiddels plaatsgevonden. Na de jaarwisseling ’21/’22 zal de verwerking hiervan beschikbaar komen in een publicatie en in een update van de kwalificatie en het framework. Deze delen wij dan graag met u, de opgehaalde inzichten zijn namelijk zeer leerzaam. Blijf ons dus volgen (en schrijf u rechts in voor de nieuwsbrief, als u dat nog niet gedaan heeft)!

Wilt u de gedetailleerde Energy Skills-kwalificatie ontvangen, neem dan contact op met Jan Cromwijk.