09/17/2023

geschreven door Eva Mientjes

Met de Roadmap 2030 naar een duurzame gebouwde omgeving

De energietransitie in de gebouwde omgeving kan alleen slagen met goed opgeleide vakmensen. De transitie vraagt om nieuwe en andere vaardigheden; daarom staan we voor de uitdaging om er als sector achter te komen waar we staan, welke skills nodig zijn en hoe we vakmensen kunnen opleiden met deze duurzame vaardigheden. Samen bepalen we welke stappen er gezet moeten worden en welke organisaties hier een belangrijke rol in spelen. Zo creëren we met alle stakeholders een Roadmap tot 2030. Maar wat houdt dat precies in? En hoe geven we dit samen vorm? Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met Lisanne Dorlas, themamanager sociale innovatie bij Building Changes en voortrekker van de Roadmap-ontwikkeling bij het BuilsUp-Skills Nederland project.

 

 

 

09/17/2023

geschreven door Eva Mientjes

Met de Roadmap 2030 naar een duurzame gebouwde omgeving

De energietransitie in de gebouwde omgeving kan alleen slagen met goed opgeleide vakmensen. De transitie vraagt om nieuwe en andere vaardigheden; daarom staan we voor de uitdaging om er als sector achter te komen waar we staan, welke skills nodig zijn en hoe we vakmensen kunnen opleiden met deze duurzame vaardigheden. Samen bepalen we welke stappen er gezet moeten worden en welke organisaties hier een belangrijke rol in spelen. Zo creëren we met alle stakeholders een Roadmap tot 2030. Maar wat houdt dat precies in? En hoe geven we dit samen vorm? Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met Lisanne Dorlas, themamanager sociale innovatie bij Building Changes en voortrekker van de Roadmap-ontwikkeling bij het BuilsUp-Skills Nederland project.

 

 

 

Het doel: Samenwerking en eigenaarschap

In de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving zijn er tal van initiatieven, “skills” zijn hot en happening, maar we staan ook voor uitdagingen. Daarom maken we samen een plan voor de komende zes jaar, waarin we deze uitdagingen willen aanpakken.
Lisanne vertelt: “Het doel van de Roadmap is om samen met alle betrokken partijen concrete oplossingen te bedenken en uit te voeren. We kijken wat er al gebeurt, wat er nog nodig is en wie zich eigenaar voelt in de uitvoering. Op dit moment zijn er veel mensen parallel bezig met initiatieven rondom skillsontwikkeling; van werkgevers en werknemers in de bouw- en installatiesector tot lokale overheden en leveranciers. Er is grote behoefte aan inzicht in alles wat er gebeurt. Als er zoveel mogelijk partijen uit de keten aanhaken kunnen we deze verschillende initiatieven samenbrengen en het werk op elkaar afstemmen. De roadmap kan hen helpen in het omgaan met de uitdagingen die we in de transitie tegenkomen.”

 

 

Maar hoe maken we die Roadmap dan?

Dat klinkt allemaal veelbelovend, maar uit welke stappen bestaat het maken van deze roadmap eigenlijk? Lisanne vertelt ons dat de eerste stap bestond uit het analyseren van de status quo: welke initiatieven er allemaal gaande zijn. Deze stap hebben wij voltooid tijdens het eerste BUS-NL co-creatie event.
De volgende stap is om met zoveel mogelijk mensen in het BUS-NL netwerk, in een gevarieerde achterban, verder te werken. “Met een selecte groep doen we ontwerpsessies. Daar bespreken we of er we nog initiatieven missen in de status quo analyse en kijken we of er nog gaten gezien worden in het speelveld om de doelen te halen. Vervolgens bepalen we wat is er nog nodig is en hoe en met wie we dat kunnen vormgeven.” Deze sessies resulteren in een lange lijst van mogelijke interventies voor de Roadmap. Bij de co-creatiesessie op 4 oktober willen we op basis van deze lange lijst tot een kernachtige conclusie komen en synergie creëren. Deze inhoud vormt de Roadmap. Lisanne vult aan: “Ten slotte gaan we dat toetsen bij de achterban. Dit doen we in gesprek met werkgevers; diversiteitsgroeperingen en andere stakeholders zoals ‘Mensen maken de transitie’. Na het toetsen moeten we gaan verbinden maken we de roadmap definitief, zodat iedereen kan ondertekenen, maar vooral ook, dat iedereen ermee aan de slag kan.”

Afbeelding 1: Visuele weergaven van de aanpak in de ontwerpsessies

Jouw input mee naar 2030

Als je dit leest en denkt ‘daar moet ik ook aan meewerken!’ dan is dat zeker mogelijk. Het verschilt natuurlijk per organisatie hoe de Roadmap bijdraagt. Als overheid of opdrachtgever kun je bijvoorbeeld problemen die je nu al ziet op de agenda zetten om op te lossen, en juist aannemers hebben baat bij deze oplossingen.

Er zijn verschillende momenten in het proces waar je betrokken kunt zijn. Met sommige partijen staan de komende weken ontwerpsessies op de planning. Mocht je hierbij willen aansluiten, meld je dan aan via de van Building Changes. Ook nodigen we je graag uit bij de co-creatiesessie op 4 oktober in Oss. Hierin gaan wij aan de slag met het uitwerken van de roadmap.
Mocht je bij beiden niet aanwezig kunnen zijn, laat je ook dan horen, dan kijken we op welke manier je wel kunt aanhaken. Hiervoor kun je contact opnemen door te mailen naar Lisanne (ld@buildingchanges.nl).

In het voorjaar van 2024 wordt de Roadmap gepresenteerd bij het laatste BUS-NL event! Wil je up to date blijven van de resultaten? Hou onze LinkedIn in de gaten en de resultaten pagina van BUS-NL.

 

 

 

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …