12/18/2023

geschreven door BUS-NL

National status Quo

In Nederland zijn heldere doelstellingen voor het vormgeven van de energietransitie in de gebouwde omgeving, met aandacht voor kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Als we kijken naar de realisatie van die doelen, dan maken we stappen, maar zijn we er zeker nog niet. Er zijn mooie voorbeelden en pilots, maar opschaling blijft een vraagstuk. Hoe gaan we met goed opgeleide vakmensen meer en effectiever meters maken is de vraag!. Daarnaast blijkt dat de verschillende doelen rondom circulariteit, biodiversiteit en de energietransitie in beleid en praktijk vaak losstaan van elkaar. Zo zijn zonnepanelen en warmtepompen nu niet goed te repareren of opnieuw te gebruiken. Dat vraagt extra aandacht de komende tijd. In dit rapport is de status quo anno 2023 beschreven, hierdoor hebben we goed beeld gekregen bij de uitdagingen die er nog liggen voor de komende 7 jaar. 

Lees het hele rapport hier.

12/18/2023

geschreven door BUS-NL

National status Quo

In Nederland zijn heldere doelstellingen voor het vormgeven van de energietransitie in de gebouwde omgeving, met aandacht voor kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Als we kijken naar de realisatie van die doelen, dan maken we stappen, maar zijn we er zeker nog niet. Er zijn mooie voorbeelden en pilots, maar opschaling blijft een vraagstuk. Hoe gaan we met goed opgeleide vakmensen meer en effectiever meters maken is de vraag!. Daarnaast blijkt dat de verschillende doelen rondom circulariteit, biodiversiteit en de energietransitie in beleid en praktijk vaak losstaan van elkaar. Zo zijn zonnepanelen en warmtepompen nu niet goed te repareren of opnieuw te gebruiken. Dat vraagt extra aandacht de komende tijd. In dit rapport is de status quo anno 2023 beschreven, hierdoor hebben we goed beeld gekregen bij de uitdagingen die er nog liggen voor de komende 7 jaar. 

Lees het hele rapport hier.

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …