BuildUpSkillsNL heeft tussen 2011 en 2020 al een groot aantal resultaten gerealiseerd en gaat hier in ieder geval tot 2024 mee door. Deze resultaten delen we graag met u!

2021 e.v.
Resultaten uit de periode 2011 – 2020 gaan wij in de komende periode verder uitbouwen en in gebruik nemen. Zo worden in BUSLeague de vraag naar en het aanbod van Energietransitie vaardigheden gestimuleerd en ligt in project SEEtheSkills de nadruk op de uitrol naar andere EU-lidstaten. Hierbij ontwikkelen we ook nieuwe instrumenten en doen onderzoeken als uitbreiding van de kennisbasis van waaruit wij werken. Ook nu weer met ondersteuning van de EU en in samenwerking met diverse organisaties uit het netwerk BuildUpSkillsNL.

Op onderstaande pagina’s vindt u per lopend project de resultaten.

Voor activiteiten en actuele ontwikkelingen van een project verwijzen we graag naar de betreffende pagina onder projecten.

Boardgame TripleA-Reno
Tussen de twee werkperiodes van BuildUpSkillsNL in is, als onderdeel van het project TripleA-Reno (zie onder), een bordspel ontwikkeld: het EnergieTransitieSpel! Met jet EnergieTransitiespel krijgen de spelers spelenderwijs meer inzicht in de maatregelen en concepten die beschikbaar zijn voor het energiezuinig, aardgasvrij of energieneutraal maken van bestaande woningen.

2011 – 2020
In 2012 en 2013 is een uitgebreide analyse uitgevoerd naar bijscholing van vakmensen en de energietransitie, waarna een roadmap richting 2020 is opgesteld. Eind 2013 is het consortium gestart met de uitvoering van de acties verbonden aan de roadmap, dit in het EU-gefinancierde project BUS_N@W. In maart 2015 is een tweede door de EU gefinancierd vervolgproject gestart. Dit project – BUStoB – is uitgevoerd in de periode maart 2015 tot maart 2018. Dit met ondersteuning van diverse organisaties uit het netwerk BuildUpSkillsNL en van de EU. In de periode 2018 tot 2020 heeft ISSO als BuildUpSkillsNL-partner deelgenomen aan diverse EU-onderzoeksprojecten waarin gewerkt werd aan energietransitie en digitaliseringsvaardigheden.

Op onderstaande pagina’s vindt u per project de resultaten

Meer informatie over de projecten uit de periode 2018-2020 vindt u op de website van ISSO of op de (Engelstalige) projectwebsite