In 2012 en 2013 heeft een uitgebreide analyse van het vraagstuk plaatsgevonden, waarna een roadmap richting 2020 is opgesteld. Eind 2013 is het consortium gestart met de uitvoering van de acties verbonden aan de roadmap, dit in het EU-gefinancierde project BUS_N@W. In maart 2015 is een tweede door de EU gefinancierd vervolgproject gestart. Dit project BUStoB is uitgevoerd in de periode maart 2015 tot maart 2018. Dit met ondersteuning van de EU en diverse organisaties uit het netwerk BuildUpSkillsNL.

Op deze pagina vindt u per project de resultaten