BUILD UP Skills e-learning modulen

Het belangrijkste doel van het BUStoB project was het ontwikkelen en uitproberen van de ontbrekende bijscholingsmaterialen op EQF niveaus 2-4. Dit gebaseerd op de toekomst beschrijvende kwalificatie schema’s zoals die ontwikkeld zijn in BUS_N@W. Dit maakt het mogelijk om vakmensen in de bouw- en installatiebranche basis cursussen op het gebied van duurzame technieken en aanvullende interdisciplinaire vaardigheden aan te bieden.

Aan het begin van BUStoB voorzag het consortium de ontwikkeling van 76 modules. Tijdens het BUStoB project kwamen verschillende nieuwe technieken beschikbaar die voldoende ontwikkeld waren om bij verduurzaming toe te passen, sommige technieken werden gecombineerd en de indeling in clusters werd geoptimaliseerd.

De ontwikkeling van de module omvatte per module de volgende activiteiten:

  • Het ontwikkelen van documenten met de leerdoelen van de cursus en een beoordeling door marktactoren;
  • Het beoordelen van bestaand cursusmateriaal op mogelijkheden voor hergebruik;
  • Het ontwikkelen van de training modules en de kennistesten;
  • Het beoordelen en testen van de trainingen en de kennistesten door de doelgroepen. De modules zijn geëvalueerd op het proces, de kwaliteit en de kwantiteit door het consortium en een geselecteerde groep marktactoren;
  • Verbeteren en aanpassen van de training modules en de kennistesten.

Overzicht van de ontwikkelde modules aan het eind van BUStoB

“Duurzaam Vakmanschap in de Elektrotechniek” en “Duurzaam vakmanschap in de Werktuigkunde”. De modules zijn toegankelijk via de  BUILD UP Skills aNewSpring leeromgeving en de BUILD UP Skills advisor-app. Word-documenten kunnen worden opgevraagd bij j.cromwijk@isso.nl

Kennistesten

Het tweede doel van BUStoB was om korte kennistesten samen te stellen die voorkomen dat onbewust onbekwame vakmensen bouw- en/of installatiefouten maken. Om zo missende vaardigheden op te sporen en relevante bijscholingsadviezen aan te bieden.

Het BUStoB project heeft twee verschillende vormen van digitale kennistesten ontwikkeld. In de ontwikkelde e-learning modules zijn kennistesten opgenomen waarmee gebruikers zich zelf kunnen testen. De BUILD UP Skills advisor-app is uitgebreid met een nieuwe ‘leren van’-interactie om na te gaan of vakmensen inzicht hebben in ongewenste situaties en bouwfouten.

Gestart is met het verzamelen van informatie over bouwfouten rond duurzame technieken. Vervolgens is een onderzoek gedaan naar vormen van kennistesten. Op basis van het geleerde is een uitbreiding van de BUILD UP Skills advisor-app bedacht en gerealiseerd.

 

Voorbeeld van een goed en een fout beantwoorde vraag inclusief feedback

Regionale pilots

Het derde doel was om regionale pilots te organiseren waarin we ons konden richten op de implementatie en doorontwikkeling van materialen en het opbouwen van regionale bijscholingscapaciteit. Regionale samenwerkingsverbanden zijn ondersteund met train de trainer sessies, regionale arbeidsmarkt informatie en de implementatie van de ontwikkelde trainingen.

Het BUStoB project ontwikkelde regionale samenwerkingsverbanden met regionale trainingscentra en regionale opleiders. Om dit te bereiken heeft het consortium verbinding gelegd tussen bestaande en nieuwe regionale samenwerkingsverbanden waarbij regionale trainingscentra, opleiders en bedrijven samenwerken aan de scholing van vakmensen die werken in de gebouwde omgeving. BUStoB ondersteunde deze regionale samenwerkingsverbanden met train de trainer sessies, regionale arbeidsmarkt informatie en de implementatie in de praktijk van de trainingen en de kennistesten in regionale bouw en of renovatie projecten.

De regionale scholingsprojecten zijn geëvalueerd met de instrumenten die in het voorgaande BUSN@W project waren ontwikkeld. Dit om de impact van de scholingsacties na te kunnen gaan. De monitorings resultaten zijn gebruikt om de positieve effecten van de scholing vast te stellen en om onze prestatie indicatoren te kunnen bepalen.

De resultaten van de pilots tonen aan dat de moeilijkheidsgraad van de modules goed past bij het gemiddelde kennisniveau van de doelgroep. E-learning blijkt mits op de goede manier ingezet een effectieve en handige manier van leren te zijn. Het gebruik van e-learning gebeurt in de regel niet spontaan ook al vraagt het gemiddeld niet veel tijd van de gebruikers. Om de BUILD UP Skills e-learning modules effectief in te zetten is samenwerking met de aanbieders van reguliere trainingscursussen essentieel. De modules kunnen functioneren als de start, bijvoorbeeld als een kennis test of als een deel van de introductie van de training. De pilots leverden verschillende aanbevelingen en tips op die geholpen hebben om niet alleen de modules maar ook de BUILD UP Skils advisor-app te verbeteren.

Onderzoek naar de deelname van vrouwen in de technische branches

Om de deelname van vakmensen te bevorderen en om vrouwen aan te spreken in de bouw- en installatiebranche hebben we een inventarisatie gemaakt van projecten die focussen op gender diversiteit in beide sectoren. Er is ook desk research gedaan naar bestaand onderzoek over de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt in de bouw en installatiebranche. In samenwerking met VHTO, de Nederlandse expertorganisatie voor vrouwen in technische beroepen, hebben we de resultaten, feiten en gegevens geanalyseerd. Het resultaat is een beschrijving van de kansen voor gender diversiteit in de bouw- en installatiesectoren.

Publieksrapport

Met het realiseren van de drie doelen (e-learning, kennistesten en pilots) kunnen  betrokken en bekwame vakmensen, mannen en vrouwen, hun steentje bij dragen aan het einddoel “een zeer energiezuinige gebouwde omgeving in 2050”. Het publieksrapport met een samenvatting van de resultaten kunt u hier downloaden.