ONTWIKKELING CURSUSMATERIAAL INTERDISCIPLINAIR VAKMANSCHAP

Tijdens deze training voeren deelnemers uit de bouw- en installatiewereld samen een groot aantal realistische opdrachten uit, waarbij samenwerken de sleutel is voor
succes.

Voor meer informatie: Martijn van Bommel van ISSO.

VISUALISATIE KWALIFICATIESTRUCTUUR BIJSCHOLING DUURZAAM VAKMANSCHAP

Om de link tussen de kwalificaties en specialistische bijscholing visueel te maken is door ISSO in samenwerking met Kenteq een tweetal visualisaties gemaakt. Hierin zijn de verbanden aangebracht tussen de BuildUpSkills beroepen, specialismen, de kwalificaties en het beschikbare aanbod van training en bijscholing.

EINDRAPPORTAGE BUS_N@W

Download eindrapportage BUS_N@W

EIB-ONDERZOEK NAAR IMPACT NATIONALE VERSNELLINGSPROGRAMMA’S

Vanuit BuildUpSkillsNL was niet duidelijk wat de impact kan zijn van in de periode 2013-2015 ingezette versnellingsprogramma’s. Programma’s als De Brede Stroomversnelling, Urgenda, en Kleur uw Gemeente Groen kunnen in de komende 10 jaar voor radicale versnelling van de energetische renovatie van woningen zorgen.

Versnelling heeft gevolgen voor zowel de inhoudelijke eisen die gesteld worden aan vakmensen, als voor het tempo waarin bijscholing uitgevoerd moet worden. Om onze blik scherper te stellen heeft het EIB een verkennend onderzoek gedaan  naar de verwacht impact van deze programma’s in de komende 5 jaar met een doorkijkje naar de periode 2020-2030. Op basis van dit rapport zal BuildUpSkillsNL in 2016 in diverse regio’s verkennen wat de verwachte regionale arbeidsmarktdynamiek is.

BEROEPSCOMPETENTIEPROFIELEN ‘VAKMANSCHAP 2020’

U vindt hier beroepscompetentieprofielen van BuildUpSkills uit de bouw- en installatiesector. Recentelijk zijn hier kennis en vaardigheden aan toegevoegd die essentieel zijn voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het resultaat is te vinden in de beroepscompetentieprofielen+ (BCP+).

Deze BCP+-documenten kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van bijscholing voor vakmensen in de bouw- en installatiesector en/of het ontwikkelen van keuzedelen in het regulier onderwijs. De eerste aanmeldformulieren voor keuzedelen zijn op deze manier al gemaakt en ingediend.

  • Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving  Elektrotechnische installaties
  • Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving Werktuigkundige installaties

In maart 2015 heeft het consortium de laatste versies van de BCP+ -documenten (versie 2.1) opgeleverd.

  1. BCP+ Werktuigkundig Installeren
  2. BCP+ Elektrotechnisch Installeren
  3. BCP+ Koudetechnisch Installeren
  4. BCP+ Timmeren
  5. BCP+ Metselen
  6. BCP+ Afbouwen en Glaszetten
  7. BCP+ Dakdekken
  8. BCP+ Werken als zelfstandige

 

ONDERZOEK KWALITEITSBORGING BIJSCHOLINGSACTIVITEITEN
Om de kwaliteit van kortdurende bijscholingsactiviteiten, zoals trainingen, te behouden en te verbeteren, zijn er diverse vormen van kwaliteitsborging mogelijk. Om deze bespreekbaar te maken heeft BuildUpSkillsNL de notitie Kwaliteitsborging opleiden in de sectoren bouw, glas, afbouw en installatie opgesteld. Deze notitie geeft inzicht in de wijze waarop verschillende betrokken sectoren omgaan met de kwaliteitsborging van korte opleidingen. Ook is duidelijk geworden welke vormen van accreditatie van bijscholing en erkenning van vakmanschap gezien het speelveld haalbaar zijn. Een eerste uitwerking hiervan is aan het eind van de notitie opgenomen.

 

BEELDVERSLAG WERKCONFERENTIE 2014
Tijdens de verschillende onderdelen van de werkconferentie was een tekenaar aanwezig. Op basis van hetgeen tijdens de dag is besproken, is een beeldverslag gemaakt. U kunt het beeldverslag hier downloaden.

 

SFEERIMPRESSIE

De werkconferentie ‘Bouwen aan het vakmanschap van morgen!’ vond plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Hieronder vindt u een diavoorstelling. De foto’s geven u een impressie van de werkconferentie.

Disclaimer: The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.