06/06/2023

geschreven door Eva Mientjes

Samen werken aan de toekomst van de gebouwde omgeving: Innovatieve lerenden slaan de handen ineen

De energietransitie in de gebouwde omgeving kan alleen slagen met goed opgeleide vakmensen. De transitie vraagt om nieuwe en andere vaardigheden; daarom staan we voor de uitdaging om er als sector achter te komen waar we staan, welke skills nodig zijn en hoe we vakmensen kunnen opleiden tot deze duurzame vaardigheden. Deze maatschappelijke opgave is niet op te lossen door één organisatie. We zullen de handen ineen moeten slaan om samen te leren, een gezamenlijke agenda te maken en de verandering in gang te zetten. Maar hoe geef je die samenwerking vorm? Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met Ruth Mourik, partner en onderzoeker, en Razia Jaggoe, medior onderzoeker, beiden werkzaam bij Duneworks.

06/06/2023

geschreven door Eva Mientjes

Samen werken aan de toekomst van de gebouwde omgeving: Innovatieve lerenden slaan de handen ineen

De energietransitie in de gebouwde omgeving kan alleen slagen met goed opgeleide vakmensen. De transitie vraagt om nieuwe en andere vaardigheden; daarom staan we voor de uitdaging om er als sector achter te komen waar we staan, welke skills nodig zijn en hoe we vakmensen kunnen opleiden tot deze duurzame vaardigheden. Deze maatschappelijke opgave is niet op te lossen door één organisatie. We zullen de handen ineen moeten slaan om samen te leren, een gezamenlijke agenda te maken en de verandering in gang te zetten. Maar hoe geef je die samenwerking vorm? Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met Ruth Mourik, partner en onderzoeker, en Razia Jaggoe, medior onderzoeker, beiden werkzaam bij Duneworks.

Samen leren is hard nodig
“Het netwerk van BUS-NL willen we bij elkaar brengen op basis van de principes van een gemeenschap van innovatieve lerenden (Community of Innovative Learners). De kern is het samen bewerkstelligen van een verandering, op basis van de kracht van het netwerk.” vertelt Razia. De vorm waarin we het BUS-NL netwerk neerzetten is samen leren om een gezamenlijke agenda en doelen te ontwikkelen. “De aandacht voor het leren gaat verder. Je besteed aandacht aan soorten leren en de manieren waarop mensen kennis opnemen” vervolgt ze haar uitleg. Ruth vult aan dat je dit bijvoorbeeld terugziet in de organisatie van het co-creatie event: “we hebben gekeken naar de leerflow en de afwisseling tussen versnellen en vertragen, professioneel en privé leren, en staan en zitten. Dit soort dingen hebben ruimte nodig en dragen bij aan het leren.”

De stip op de horizon
Op de vraag waar we met het netwerk van BUS-NL naartoe willen antwoorden ze enthousiast dat het doel is om een netwerk te laten ontstaan dat duurzaam is in de tijd. In het project werken we heel concreet naar een roadmap voor de gebouwde omgeving in de komende tien jaar. Het is een gemeenschappelijke agenda voor het ontwikkelen van vakmanschap voor de energietransitie: wie gaat dan wat doen en wanneer? Op deze manier kunnen we elkaars activiteiten versterken en de beweging naar een duurzame gebouwde omgeving in gang zetten.

Een lerende gemeenschap brengt iedereen verder
Het concept van een lerende gemeenschap wint langzaam terrein. Het is een opkomende en innovatieve aanpak die goed past bij complexe situaties met verschillende paden naar de toekomst en onduidelijkheid over eigenaarschap en leiderschap. Een gemeenschap van innovatieve lerenden kan bijdragen aan de ontwikkeling van vakmanschap voor de transitie in de gebouwde omgeving door helderheid te scheppen in welke weg bewandeld moet worden. Het brengt verschillende perspectieven samen en faciliteert gedeeld eigenaarschap en samenwerking tussen het tactisch managementniveau en het strategische bestuurlijke niveau.

De weg er naartoe
Ruth maakt het nog concreter door het proces van BUS-NL uit te leggen dat we als gemeenschap van innovatieve lerenden doorlopen: “Een theorie die we omarmen is theorie U, bestaande uit vier fasen die we doorlopen. Dit zijn beleven, bezinnen, bouwen en bekendmaken. Deze fasen kunnen plaatsvinden in verschillende vormen en tijdsperiodes, zoals binnen een evenement als ook binnen een langlopend project. Als we kijken naar BUS-NL vinden het beleven en bezinnen vooral plaats in het bepalen van de status quo een de validatieworkshops. De eerste co-creatiesessie bevindt zich deels in de fase van bezinnen, maar beweegt ook al richting het bouwen. Vervolgens gaan we verder met bouwen en uiteindelijk werken we naar bekendmaking en gezamenlijk commitment.

Afbeelding 1. Aanpak BUS-NL netwerk.

Het netwerk van BUS-NL
“Iedereen die behoefte heeft om de nieuwe vaardigheden die nodig zijn de in de transitie een plek te geven, kan deelnemen aan het netwerk. Of je nu werkzaam bent in het onderwijs, onderzoek, of de praktijk en implementatie” geeft Razia aan. Deze verschillende perspectieven zijn juist heel waardevol. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze ervoor open staan om samen te leren en dat ze de verschillende perspectieven willen samenbrengen. Hiervoor zijn een kritische-analytische blik en een luisterende houding essentieel. Ruth vult aan dat mensen gedurende het hele project kunnen in- en uitstappen. Als deelnemer van het netwerk kun je samenkomen bij de evenementen en werksessies. Deze worden de komende maanden door BUS-NL georganiseerd.

Jouw input is nodig!
Wil jij ook deel uitmaken van het BUS-NL netwerk? Jouw perspectief op het ontwikkelen van vakmanschap voor de energietransitie is van grote waarde. Denk mee over de toekomst van de gebouwde omgeving op 4 Oktober bij het co-creatie event.
Meld je nu aan! (aanmeldlink)

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …