04/12/2023

geschreven door Daniella Mazzini

Samenwerken voor energietransitie: Inzichten van BUS-NL in de Circular Skills Meetup

04/12/2023

geschreven door Daniella Mazzini

Samenwerken voor energietransitie: Inzichten van BUS-NL in de Circular Skills Meetup

Met ons BUS-NL-project wil de ontwikkeling van de benodigde expertise voor de energietransitie in Nederland versnellen. In de eerste helft van 2023 ontmoeten zij stakeholders die de gehele waardeketen van de bouw vertegenwoordigen (van professionals in ontwerpfase t/m uitvoerenden) en gerelateerde (bij)scholings- en onderwijssystemen. De projectpartners woonden de Circular Skills meetup bij om na te gaan hoe ze met professionals uit verschillende sectoren kunnen samenwerken aan het versnellen van de transitie.

Tijdens het evenement zag het team verbanden tussen het BUS-NL-project en de X-curve, die het belang schetst van afbreken, opnieuw opbouwen en opbouwen tijdens een transitie. Afbouwen gaat om het actief uitfaseren en loslaten van dingen die de transitie in de weg staan. Bij ombouwen kijken we naar hoe de organisatiestructuren nog beter kunnen aansluiten bij de verandering, met een focus op samenwerking. Opbouwen verwijst naar het ontstaan van nieuwe praktijken, modellen, technologie en regels. Bij het opbouwen is het van belang om innovatie, vernieuwing en zelforganisatie te stimuleren (lees hier meer). De triple helix van overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen was ook vertegenwoordigd op het evenement, wat de noodzaak van samenwerking tussen deze sectoren benadrukte. Ook de verbanden tussen circulaire vaardigheden en vaardigheden die nodig zijn voor de energietransitie werden besproken.

X-Curve

Inzichten

De partners ontmoetten verschillende belanghebbenden, waaronder onderwijzers, stichtingen en ambtenaren, die geïnteresseerd waren in samenwerking met het BUS-NL-project. Onderwijzers waren op zoek naar manieren om hun studenten te verbinden met organisaties en zinvolle samenwerkingen te vinden. Stichtingen uit het bedrijfsleven hadden moeite om hun cases met het onderwijs te verbinden vanwege de mismatch in vraag en aanbod of de taal.

Ons BUS-NL-team presenteerde ook een poster waarop het project en de doelstellingen ervan werden geschetst. Ons team leerde over instrumenten die kunnen helpen om standaard curricula te veranderen en superieuren ervan te overtuigen dat veranderingen nodig en effectief zijn. Ze zagen ook een mogelijkheid om cursussen te ontwikkelen voor professionals op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Al met al was de Circular Skills meetup een waardevolle gelegenheid voor ons team om te leren over de circulaire transitie, samen te werken met belanghebbenden en nieuwe ideeën te verkennen om de ontwikkeling van noodzakelijke expertise te versnellen. Het team kijkt ernaar uit om in de tweede helft van 2023 met het BUS-NL-netwerk te werken aan een routekaart om de energierenovatiegolf te versnellen.

Mee doen

Bouw samen met ons consortium aan een duurzame gebouwde omgeving!

  • Heb je vragen of opmerkingen? Wij hechten veel waarde aan het leren mét en van elkaar. Je kunt ons bereiken op: d.mazzini@isso.nl
  • Op Linkedin zijn wij actief in het plaatsen van items over onze resultaten en ontwikkelingen in de sector. Praat mee!

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …