Maisam Haydary

Duneworks - Actieonderzoeker

De energietransitie is niet mogelijk zonder betrokkenheid en zeggenschap van de hele samenleving. Ik wil in BUS-NL graag bijdragen aan een rechtvaardige en inclusieve energietransitie.”

Betrokken projecten: EnergyMeasures, Tandems.

Motto:Samen werken aan een rechtvaardige klimaattransitie”.