Michiel Bakker

Het Groene Brein - Communicatie

Ondersteunende rol in de communicatie van BUS-NL. Meedenken in campagnes en bijspringen waar nodig.”

Motto:Samen werken aan een duurzame toekomst.”