04/12/2023

geschreven door Dirk de Wit

BUSLeague: Het overbruggen van de vaardigheidskloof voor een duurzame energietransitie

04/12/2023

geschreven door Dirk de Wit

BUSLeague: Het overbruggen van de vaardigheidskloof voor een duurzame energietransitie

De energietransitie vraagt om veel goed opgeleide vakmensen om duurzame technieken juist toe te passen. Alleen dan wordt de theorie van Nearly Zero Energy Buildings (nZEB)-ontwerpen ook in de praktijk gehaald in 2050. Daarom hebben de partners van het BUSLeague-project vanaf september 2020, onder leiding van ISSO, gewerkt aan het stimuleren van de vraag naar en het aanbod van het vakmanschap dat nodig is voor de energietransitie.

Hierbij hebben we ingezet op de volgende vier thema’s:

  1. Erkenning van vakmanschap;
  2. Bewustwording van de waarde van vakmanschap bij opdrachtgevers;
  3. Training en capaciteitsopbouw van vakmensen;
  4. Wijzigingen in regelgeving en financieringsmogelijkheden, zodat deze ook de vraag naar erkend vakmanschap stimuleren.

 

Om deze thema’s in de praktijk effectief te laten zijn, hebben we bij het werken aan de vier thema’s onderzoek gedaan vanuit onderwijskundig en antropologisch perspectief. Met dezeonderzoeken weten we hoe we ons werk kunnen laten aansluiten bij hoe de vakmensen en vakbedrijven werken in de dagelijkse praktijk en hoe we trainingen zo effectief mogelijk maken.

Uitwerking

In Nederland hebben we vakmensen opgeleid voor DAZO, het wijkbedrijf in het Spijkerkwartier in Arnhem. Deze vakmensen zijn geïnteresseerde wijkbewoners die nu professioneel aan de slag kunnen met het toepassen van isolatiemaatregelen in hun eigen buurt en advies kunnen geven over maatregelen die de buurtbewoners verder nog kunnen nemen. De trainingen die ze kregen hebben we opgesteld met behulp van het a dat we eerder in BUSLeague hebben ontwikkeld. Dit kwalificatieschema kunnen we gebruiken voor elke opleiding in elk vakgebied.

Als afsluiting van ons BUSLeague kwamen we op 21 en 22 februari nog één keer bij elkaar in Valencia, bij IVE. We hebben hier de resultaten van het project doorgenomen en onder leiding van Sebastian Dennerlein van de Universiteit Twente nog een keer nagedacht over de evaluatie van trainingen. Ook hebben we (onder leiding van @Ana Royo)een bezoek gebracht aan de vestiging van projectpartner BAUHAUS in Valencia. We sloten af door met elkaar na te denken over toekomstige samenwerkingen en gebruiken van de projectresultaten op andere plekken.

Mee doen

Bekijk de website en socials (LinkedIn and Twitter) van BUSLeague voor meer informatie over het project en een volledig overzicht van de resultaten.

Om op de hoogte te blijven van de laatste artikelen en updates van BUS-NL, kunt jij zich abonneren op onze nieuwsbrief en ons volgen op social media (Linkedin and Twitter).

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …