Vakmanschap is een belangrijke succesfactor voor het slagen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Alleen met up-to-date vakmanschap zijn de Europese energiedoelen voor 2030 en 2050 te halen. BuildUpSkillsNL werkt als sinds 2011 aan deze uitdaging, dit vanuit diverse Europese projecten. Op deze website vind u onze resultaten en actuele ontwikkelingen vanuit lopende projecten.

Vanaf 2011 zijn vanuit Nederland, onder leiding van Wij Techniek (toen nog OTIB) drie opeenvolgende projecten uitgevoerd: DuBUS, BUS_N@W en BUStoB, dit gerelateerd aan het Europese BUILD UP Skills Initiative. Inmiddels heeft ISSO in Europees verband het stokje overgenomen, met als resultaat dat vanaf najaar 2020 het BUSLeague-project loopt en in 2021 de projecten SeeTheSkills, ARISE en BUS-GoCircular van start zijn gegaan.

Resultaten zijn niet alleen materialen en leerdoelen voor opleiden, zoals e-learnings, trainingen en digitale leeromgevingen. Ook publiceren we regelmatig onderzoeken om scherp te krijgen waaraan we nog moeten werken en om aan te tonen dat wat is gemaakt werkt. Wij verwijzen hiervoor graag naar het overzicht met gepubliceerde artikelen en de resultaten per project.

Het belangrijkste instrument tot nu is de BUILD UP Skills Advisor app. In deze app adviseren wij alle vakmensen die willen werken aan verduurzaming in de gebouwde omgeving over beschikbare bijscholing en vormen van persoonserkenning, waarmee de vakmensen hun vakmanschap kunnen aantonen

BuildUpSkillsNL is een samenwerkingsverband: alle projecten worden uitgevoerd met een breed scala aan partijen uit Nederland en diverse Europese landen. Goed vakmanschap vraagt om brede samenwerking: opleiders, opleidingsfondsen, brancheorganisaties, ondernemers uit grootbedrijf en MKB en: u! Graag nodigen wij u uit om aan te haken.

Nieuws

Wij delen onze resultaten, zodat iedereen ze kan benutten. Daarom brengt BuildUpSkillsNL regelmatig een nieuwsbrief uit met de laatste ontwikkelingen en activiteiten. Hiernaast kunt u zich inschrijven. Verzonden nieuwsbrieven kunt u terugvinden in ons archief. Daarnaast verschijnen er regelmatig interessante artikelen over BuildUpSkills en de projectresultaten in vak- en publieksbladen.