Privacy Policy

Deze website wordt beheerd door ISSO. Voor deze website geldt hetzelfde privacy statement dat ISSO hanteert voor haar eigen website. Hieronder staat een kopie van dit privacy statement.

Artikel 1 – Algemeen
In dit privacystatement is te lezen welke persoonsgegevens ISSO van jou verwerkt en waarom wij dit doen.
Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde manier met jouw persoonsgegevens en privacy om te gaan. Daarom doen wij er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en veilig verwerkt en worden alleen verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van ISSO. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking bij ons in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.
 
Artikel 2 – Wanneer is dit privacy statement van toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op alle gegevens die ISSO verwerkt door het leveren van diensten en producten en op alle gegevens die ontstaan door gebruik te maken van de ISSO beheerder websites en het ISSO-platform. Het ISSO-platform bestaat uit de diensten op isso.nl, ons examenplatform Cirrus (isso.cirrusplatform.com) en ons leerplatform aNewSpring (isso.anewspring.com).
 
Artikel 3 – Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?
Stichting ISSO, gevestigd te Rotterdam aan het Weena 505 (3013 AL) (hierna steeds genoemd als: ‘ISSO’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van dit privacystatement vallen.
Het kan zijn dat we een specifiek privacystatement hanteren voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt het specifieke privacystatement.
 
Artikel 4 – Uitleg en opbouw van dit privacystatement
In dit privacystatement beschrijven we welke persoonsgegevens ISSO van jou verwerkt en voor welke diensten en doeleinden we dat doen. Ook leggen we uit wat deze verwerkingen dan precies inhouden.
Voor sommige diensten van ISSO zal je expliciet toestemming moeten geven voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 
Artikel 5 – Gegevens en doeleinden
5.1
Afnemen van producten en diensten
Wat houdt dit doel in?
Producten en diensten kun je via het online aanvraagformulier op het ISSO-platform of per mail afsluiten. Wanneer wij je aanvraag ontvangen, verwerken wij de gegevens om het product of dienst te kunnen afsluiten, administreren en uit te leveren aan jou.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken gegevens van jou zoals NAW-gegevens, geslacht en e-mailadres.
5.2
Functionaliteiten van de door ISSO beheerde websites
Wanneer je de ISSO beheer websites of het ISSO-platform bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van jou met als doel om de functionaliteiten van deze online dienst aan te kunnen bieden en deze technisch te beheren.
Wat houdt dit doel in?
Wanneer je onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, verwerken wij jouw technische gegevens om de functionaliteiten van de websites en apps te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en appbeheerders in staat om de websites en apps te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies. Voor meer informatie over de door ISSO gebruikte cookies, zie 6.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van je apparaat, de bezochte web- of app-pagina’s, klik-, zoek- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee je onze websites of apps raadpleegt, vorige/volgende bezochte sites en hoelang je gebruik maakt van deze websites of apps..
5.3
Features van de door ISSO beheerde websites
Wanneer je bepaalde features van de ISSO beheer websites of het ISSO-platform gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van jou met als doel om deze features correct te laten werken en deze technisch te beheren. Voorbeelden van deze features zijn het gebruik van de PDF-functionaliteit, het plaatsen van documenten in je favorieten, het plaatsen van opmerkingen op, het afnemen van examenvarianten en het annoteren van documenten en het geven van scores.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken je (KennisID-)identificatie, (KennisID-)schermnaam, jouw afgenomen examenvarianten en e-mailadres.
5.4
Voeren financiële administratie
Wat houdt dit doel in?
Wanneer je producten of diensten afneemt van ISSO, sturen we je per e-mail of per post een factuur hiervoor. Op dat moment verwerken wij de bestelling. Zodra je deze rekening hebt betaald, administreren we deze betaling.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we je NAW-gegevens, betaalgegevens, factuurgegevens en andere aan de bestelling gerelateerde gegevens in onze klantenadministratie.
5.5
Klantcontact en vragen
Wij bieden je natuurlijk graag een zo goed mogelijke service. Om contact met je te kunnen onderhouden, je vragen te beantwoorden of eventuele klachten in behandeling te nemen, verwerken we je gegevens.
Wat houdt dit doel in?
Je kunt via verschillende kanalen (ISSO website, ISSO-platform, per e-mail, telefoon) contact met ons opnemen. Om je vragen te beantwoorden zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij je naam, contactgegevens, je correspondentie over de vraag en alle overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt welke nodig zijn om de vraag te beantwoorden of de klacht te verhelpen.
5.6
E-mail/marketingactiviteiten, opvolging en alerts
Wat houdt dit doel in?
Als je klant van ons bent, kunnen wij je via post of e-mail benaderen met nieuwsbrieven en productaanbiedingen. We kunnen je dan service verlenen en sturen je aanbiedingen of informatie over de producten en diensten van ISSO. Je kunt je hiervoor te allen tijde voor afmelden via de link onder aan de e-mail. Vanaf dat moment ontvang je geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we je naam en contactgegevens (e-mailadres en/of woonadres).
5.7
Trendanalyse
Op basis van geaggregeerde informatie doet ISSO onderzoek naar trends in het gebruik van haar diensten en platformen. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij je gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.
Wat houdt dit doel in?
ISSO onderzoekt trends door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om dienstverlening en processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten van de trendanalyse op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Gegevens over het gebruik van de ISSO diensten (zoals website of het ISSO-platform).
5.8
Contractanalyse
Als dienstverlening richting Enterprise klanten biedt ISSO de mogelijkheid tot het opvragen van gebruiksgegevens van gebruikers horend bij dat specifieke Enterprise contract. Zo stellen wij de contractbeheerder in staat om inzicht te krijgen in hoe vaak en door hoeveel gebruikers de diensten en producten van ISSO worden gebruikt. Deze dienstverlening geldt uitsluitend voor Enterprise Business en Enterprise Education klanten.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Gegevens over het gebruik van de ISSO diensten (zoals website of het ISSO-platform), zowel in aantallen gebruikers, hun e-mailadres en raadplegingen van documenten.
Welke gegevens verstrekken wij hiervoor en aan wie?
Gegevens over het gebruik van de ISSO diensten (zoals website, ISSO-KennisBank of het ISSO-platform), zowel in aantallen gebruikers, hun e-mailadres en de raadplegingen van documenten, worden verstrekt aan de contractbeheerder.
 
Artikel 6 – Cookies
De websites van ISSO maken gebruik van cookies. Hiermee kunnen we onze online diensten en producten up-to-date houden en op een juiste manier verder ontwikkelen. Dankzij deze functionele cookies kunnen wij de functionaliteiten van de webshop correct faciliteren, het inloggen vergemakkelijken en / of je voorkeuren en instellingen onthouden.
Tevens worden cookies voor het gebruik van Google Analytics geplaatst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers het ISSO-platform gebruiken. Denk hierbij aan data zoals hoe vaak, wanneer en hoe lang bezoekers deze websites bezoeken. Hiermee kunnen we onze websites optimaliseren, waardoor de gebruikerservaring van bezoekers verbeterd kan worden. De Google Analytics cookies zijn volledig geanonimiseerd. Hiermee blijft de privacy van de bezoeker gewaarborgd.
Je kunt de cookies uitzetten via je browser, maar dit kan een negatief effect hebben op de functionaliteiten van het ISSO-platform. Mocht je later wensen geen cookies actief te hebben, dan kun je deze zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.
 
Wat zijn cookies eigenlijk?
Cookies zijn simpele kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer of browse-apparaat. Cookies kunnen je apparaten niet beschadigen. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je de browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen. Aan de hand van cookies kunnen wij je herkennen als u deze weer bezoekt.
 
Wat doen cookies?
Cookies hebben verschillende functies. Websites gebruiken cookies ook om bij te houden hoeveel bezoekers er op een site komen en om te kijken welke onderdelen en functionaliteiten van een website goed functioneren en welke niet.
Weten cookies wie ik ben?
Nee. Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens kent een cookie niet en kan er vanuit privacy oogpunt niets mee. Ze onthouden alleen je bezoekgedrag op het internet.
 
Artikel 7 – Verstrekking aan derden
ISSO schakelt voor de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in, zoals postverzending, hostingdiensten, softwareontwikkeling etc. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft ISSO de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
ISSO verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of je daar toestemming voor hebt gegeven.
 
Artikel 8 – Beveiligingsmaatregelen
ISSO heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. ISSO gaat zorgvuldig om met jouw gegevens.. Denk hierbij aan een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, encryptie van wachtwoorden, encryptie van overige data en beveiligde servers.
Wij adviseren je ook zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan en je inloggegevens en persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. En onthoudt: Medewerkers van ISSO zullen je nooit vragen om je wachtwoord van je ISSO-account, je KennisID-profiel of pincodes van je betaalmethoden met ons te delen.
 
Artikel 9 – Overgang van overneming
Bij ontwikkeling of wijziging van omstandigheden rondom ISSO, kan het voorkomen dat een of meerdere onderdelen van de onderneming overgedragen worden aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je tijdig hierover informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kun je altijd jouw account verwijderen of een verzoek tot verwijdering aan ISSO richten.
 
Artikel 10 – Wijzigingen
Het privacystatement van ISSO kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vind je altijd op onze website. Dit privacystatement is op 11 maart 2020 het laatste gewijzigd. Wij raden je daarom aan om dit statement goed en regelmatig door te nemen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.
De wijzigingen kunnen via het ISSO-platform/site of per e-mail bekend worden gemaakt.
 
Artikel 11 – Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
ISSO bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert of anonimiseert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.
Mocht je vragen en/of verzoeken hebben om gebruik te maken van jouw recht van inzage, correctie of verwijdering, dan kunt je dat aan ons kenbaar maken middels onderstaande contactgegevens.
Stichting ISSO, Postbus 577, 3000 AN Rotterdam, 010 2065969, privacy@isso.nl
 
Wijzigingen
  • 29 april 2022:
    • Definitie van ISSO-platform is uitgebreid
    • Artikel 5.3 – Examenvarianten als feature en gegevensverzameling toegevoegd
  • 11 maart 2020:
    • Artikel 5.8 – Contractanalyse toegevoegd.
    • Artikel 8 – Beveiligingsmaatregelen uitgebreid.