SEEtheSkills is een H2020-project (2021-2024) dat zich richt op vaardigheden voor energie-efficiënte nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen. Met als doel om de vraag naar deze vaardigheden te stimuleren.

SEEtheSkills is een H2020-project (2021-2024) dat zich richt op vaardigheden voor energie-efficiënte nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen. Met als doel om de vraag naar deze vaardigheden te stimuleren.

De algemene doelstelling van SEEtheSkills  is: de vraag naar vaardigheden voor verduurzaming van gebouwen te  stimuleren via een 3V-benadering.

  • Vaardigheden ZICHTBAAR (Visible) maken in de hele waardeketen door de implementatie van een geïntegreerd register van energievaardigheden, waardoor het aantal geschoolde bouwprofessionals en/of arbeiders zal toenemen;  
  • Het VALIDEREN (Validate) van vaardigheden die van belang zijn voorduurzame nieuwbouw- enduurzame renovaties. Dit door vaardigheden te koppelen aan nationale en EU-kwalificaties, om wederzijdse erkenning mogelijk te maken;  
  • Het benadrukken van de WAARDE (Value) van verduurzamingsvaardigheden om de marktvraag naar deze vaardigheden te stimuleren.

Meer lezen?

Contact opnemen?

De EU projectcoördinator voor dit project is mevrouw Jadranka Arizankovska.

Je kunt contact met haar opnemen via djadranka@mchamber.mk

Voor Nederland is de contactpersoon Jan Cromwijk j.cromwijk@isso.nl

Het consortium bestaat uit: Chamber of commerce and industry, Slovak University of technology, Slovak chamber of Civil engineers, Association of business and consultancy, ITeC

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101033743.