Het doel van Sustainability Skills is om (toekomstige) werkenden toe te rusten met de vaardigheden, kennis en houding die zij nodig hebben om te floreren in een circulaire, inclusieve samenleving. We verbinden onderwijsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden om zich samen te buigen over het leren dat moet plaatsvinden in en tussen organisaties om de circulaire transitie succesvol te doorlopen.

Het doel van Sustainability Skills is om (toekomstige) werkenden toe te rusten met de vaardigheden, kennis en houding die zij nodig hebben om te floreren in een circulaire, inclusieve samenleving. We verbinden onderwijsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden om zich samen te buigen over het leren dat moet plaatsvinden in en tussen organisaties om de circulaire transitie succesvol te doorlopen.

Samenvatting

Samen met docenten, schoolleiders, trainers, adviseurs en onderzoekers ontdekken we wat het betekent om op te leiden voor een circulaire, inclusieve samenleving. In de regio verbinden we het vmbo, mbo en hbo met lokale, circulaire pioniers. Samen brengen zij de transitie in hun regio in kaart; onderzoeken ze de gevolgen voor arbeidsmarkt en scholing; en gaan ze aan de slag met praktijkprojecten om het leren voor de circulaire economie in de regio te bevorderen.

 

 

Meer lezen?

Contact opnemen?

De projectcoördinator voor dit project is Daan de Kruijf.

Hij is te bereiken op daan@lerenvoormorgen.org.