04/14/2023

geschreven door Daniella Mazzini

Hoe is het BUSLeague-project relevant voor de toekomst van duurzaam bouwen in Nederland? (Deel 1)

Door Dirk de Wit en Daniella Mazzini

04/14/2023

geschreven door Daniella Mazzini

Hoe is het BUSLeague-project relevant voor de toekomst van duurzaam bouwen in Nederland? (Deel 1)

Het BUSLeague-project is onlangs afgerond door de projectpartners. Samen hebben ze zich 30 maanden lang ingezet om de vraag naar vaardigheden nodig voor de energietransitie in de bouw- en installatiesector te stimuleren en werknemers en professionals in de sector bij te scholen voor de praktijk van de energietransitie. Hiermee past het project bij de agenda van het BuildUpSkills-Nederland (BUS-NL)-project. BUSLeague heeft op zes gebieden resultaten opgeleverd om de vraag naar vakbekwame arbeidskrachten te stimuleren en het aantal goed getrainde arbeidskrachten in de bouw- en installatiesector te vergroten.

De projecten BUS-NL en BUSLeague hebben als gemeenschappelijk doel de  energie-efficiëntie en duurzaamheid van de gebouwde omgeving te verbeteren. Dit doen ze door de werknemers en vakmensen in de sector de juiste vaardigheden bij te brengen. Om dit te bereiken analyseren beide projecten de huidige toestand van de sector of technologie om vast te stellen op welke gebieden meer kennis nodig is en om routekaarten op te stellen om de doelstellingen inzake de ontwikkeling van vakbekwaamheid en de vraag naar geschoolde vakmensen te bereiken.

Het succes van deze projecten is grotendeels te danken aan de samenwerking en verbinding tussen verschillende organisaties in de bouwsector, waaronder professionals, leveranciers, beleidsmakers en aanbieders van opleidingen. Door samen te werken kunnen deze groepen effectieve oplossingen creëren voor de uitdagingen waar de sector voor staat. Via de projecten BUS-NL en BUSLeague beweegt de bouwsector zich in de richting van een duurzame en energie-efficiënte toekomst (nZEB gebouwde omgeving, zie afbeelding).

De zes onderwerpen die in het BUSLeague-project aan bod kwamen, zijn:

  1. Wederzijdse erkenning van energievaardigheden: We hebben manieren nodig om duurzame energievaardigheden te erkennen en te gebruiken, zodat mensen ze kunnen vertrouwen en waarderen. Dit zal werknemers motiveren om nieuwe vaardigheden te leren.
  2. Bewustmaking: Het is nodig dat mensen weten waarom goed opgeleide vakmensen belangrijk zijn bij de verduurzaming van hun gebouw, zodat ze er om kunnen vragen. BUSLeague werkt samen met bouwmarkten om deze boodschap te verspreiden en meer vraag naar erkende vakmensen voor de energietransitie, te creëren.
  3. Capaciteitsopbouw en bijscholing: We moeten meer geschoolde werknemers trainen. BUSLeague maakte instrumenten en middelen om mensen te helpen leren, ook als ze weinig tijd hebben of voor nieuwe uitdagingen staan.
  4. Veranderingen in regelgeving en financiering: BUSLeague beïnvloedde regelgeving en stimuleringsmaatregelen die geschoolde werknemers ondersteunen. Dit omvat financiële voordelen voor de inzet van geschoolde werknemers en nieuwe regels waarin wordt gevraagd dat goed opgeleide vakmensen het werk uitvoeren.
  5. Etnografisch onderzoek: Dit onderzoek helpt te begrijpen hoe de bouw- en installatiesector werken en hoe mensen deze ervaren, en helpt ons dus betere beslissingen te nemen bij de ontwikkeling van trainingen en opleidingen en de ondersteuning hierbij.
  6. Onderwijskundig onderzoek: BUSLeague vond manieren om technologie te gebruiken om mensen te helpen efficiënter nieuwe vaardigheden te leren. Zij maakten ook instrumenten om te meten hoe goed deze methoden werken.

Het BUSLeague-project heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de bouwsector en de resultaten op deze gebieden dragen bij aan een bouw- en installatiesector die de duurzamere en energie-efficiëntere toekomst gaat realiseren. In een reeks artikelen zullen we de belangrijkste resultaten presenteren.

Bekijk de website en socials (LinkedIn and Twitter) van BUSLeague voor meer informatie over het project en een volledig overzicht van de resultaten.

Om op de hoogte te blijven van de laatste artikelen en updates van BUS-NL, kunt jij zich abonneren op onze nieuwsbrief en ons volgen op social media (Linkedin and Twitter).

 

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …