Vakmanschap is een belangrijke succesfactor voor het slagen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. De Europese energiedoelstellingen voor 2030 en 2050 kunnen alleen gerealiseerd worden door vakmensen met de juiste vaardigheden. BUS-NL zet zich hiervoor in!

Vakmanschap is een belangrijke succesfactor voor het slagen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. De Europese energiedoelstellingen voor 2030 en 2050 kunnen alleen gerealiseerd worden door vakmensen met de juiste vaardigheden. BUS-NL zet zich hiervoor in!

Samenvatting

Op 1 oktober 2022 is BUS-NL gestart; met financiële steun van de Europese Unie. In dit project maken we in de eerste 8 maanden een analyse van de status quo. Dit om inzicht te krijgen in hoe ons denken over de vaardigheden die we nodig hebben voor de energietransitie; zich het afgelopen decennium heeft ontwikkeld. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd, welke dingen gaan goed en op welke punten kan het beter of moeten we versnellen? Ook kijken we vooruit naar benodigd vakmanschap tussen 2022 en 2030, en naar welke kansen en uitdagingen er liggen. Vanuit het resultaat ‘de analyse status quo’ werken we met het BUS-NL netwerk in de tweede helft van 2023 aan een roadmap die schetst hoe we in Nederland de ontwikkeling van het benodigde vakmanschap kunnen versnellen.

Visie
In een veranderende wereld brengen we met BUS-NL vernieuwing in de benodigde vaardigheden voor iedereen die werkt aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hierbij richten we ons op skills die nodig zijn voor de vier transitie-onderdelen: ‘digitalisering’, ‘materialisatie’, ‘klimaatadaptatie’ en ‘energie’. Actieve samenwerking en verbinding tussen verschillende organisaties op deze opgave staat hierbij centraal.

Missie
De missie van BUS-NL is tweedelig:

1. We blazen nieuw leven in het ‘Nationale BUILD UP Skills Platform’. Dit is het netwerk van betrokkenen – van vakman tot beleidsmaker- bijde verduurzaming van de gebouwde omgeving. We brengen hen samen en organiseren ontmoetingen om de wensen en behoeften van betrokkenen uit de gehele bouwsector inzichtelijk te maken.

2. We maken voor versnelling van de transitie een BUILD UP Skills Roadmap voor 2023-2030. Dit doen we door verder te bouwen op de eerste Roadmap; betrokkenen samen te brengen in workshops; en de vaardigheden van alle betrokken beroepsgroepen in kaart te brengen.

Wat is er nieuw?

  • We verbreden het netwerk
    We brengen vakmensen en beleidsmakers uit de hele waardeketen samen en zorgen voor het delen van kennis op verschillende niveaus.
  • Co-creatief leren
    We verzamelen kennis over de opkomende bijscholingsbehoeften en de noodzaak van bijscholing in de volledige waardeketen door samen te komen in leernetwerken.
  • Systemische benadering bij het in kaart brengen van de vaardigheden
    Via onderzoek bouwen we voort op eerdere relevante projecten en programma’s: zo komen we erachter welke verschillende soorten vaardigheden er nodig zijn voor een verantwoorde energietransitie in de gebouwde omgeving.

Meer lezen?

Contact opnemen?

De projectcoördinator voor dit project is Jan Cromwijk.
U kunt contact met hem opnemen via
j.cromwijk@isso.nl


Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. 

In Nederland werkt ISSO samen met consortiumpartners TVVL, Building Changes, DuneWorks, Het Groene Brein, Coöperatie Leren voor Morgen en het Koning Willem I College.

This project has received funding from the European Union’s LIFE program under grant agreement No 101077358