Het algemene doel van ARISE is een revolutie teweeg te brengen in het leerproces door zowel de trainingals de erkenning van vaardigheden op het gebied van duurzame energie in de bouwsector te veranderen. Het nieuwe systeem voor trainingen erkenning van vaardigheden zal in de hele EU bruikbaar zijn, waardoor de mobiliteitvan geschoolde deelnemers  zal toenemen. De focus ligt op  digitale vaardigheden en inzet van het Bouw Informatie Model (BIM) voor verduurzaming van gebouwen.

Het algemene doel van ARISE is een revolutie teweeg te brengen in het leerproces door zowel de trainingals de erkenning van vaardigheden op het gebied van duurzame energie in de bouwsector te veranderen. Het nieuwe systeem voor trainingen erkenning van vaardigheden zal in de hele EU bruikbaar zijn, waardoor de mobiliteitvan geschoolde deelnemers  zal toenemen. De focus ligt op  digitale vaardigheden en inzet van het Bouw Informatie Model (BIM) voor verduurzaming van gebouwen.

Samenvatting

ARISE is een Europees gefinancierd project ter ondersteuning van de bijscholing van professionals op het gebied van energie-efficiënte gebouwen en het gebruik van  Building Information Modelling (BIM)-processen.

De vijf pijlers van ARISE zijn:

  1. Afstemming van vaardigheden op een voor de EU geharmoniseerde set Leerdoelen
  2. 24/7 toegang tot online opleidingsmateriaal en -opleidingsadvies instrumenten
  3. Gebruik van digitale  erkenningsbewijzen, om een brede erkenning in de EU en daarbuiten mogelijk te maken.
  4. Experiment met het gebruik van gamification en/of  cryptocurrency voor de ontwikkeling van vaardigheden.
  5. Ondersteuning op nationaal niveaubij de voorbereidingvan wetswijzigingen en ondersteunende aanbestedingsrichtlijnenom de marktvraag naar gekwalificeerde professional te stimuleren.

 

Meer lezen?

Contact opnemen?

De projectcoorinator voor dit project is Paul McCormack.
Je kunt contact met hem opnemen via paulmccormack@belfastmet.ac.uk

Voor Nederland is de contactpersoon Jan Cromwijk j.cromwijk@isso.nl

 

In Nederland werkt ISSO samen met consortiumpartner Building Changes.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101033864.