Het doel van BUSLeague is het stimuleren van de vraag naar geschoolde vakmensen voor de energietransitie (vraag). Dit in samenhang met praktische capaciteitsopbouw om het aantal geschoolde vakmensen in de waardeketen van het ontwerp, de exploitatie en het onderhoud van BENG-gebouwen te verhogen (aanbod). BUSLeague concentreert zich hierbij op een combinatie van vier elementen: wederzijdse erkenning van verduurzamingsvaardigheden, bewustmaking, capaciteitsopbouw en veranderingen in regelgeving.

Om het overkoepelende doel van BUSLeague te bereiken, wordt gewerkt aan de volgende vijf subdoelen.

  1. Aan de vraagzijde (push): de toegang tot geschoolde arbeidskrachten gemakkelijker en aantrekkelijker maken voor zowel bedrijven als eigenaars van gebouwen, door transparante erkenning van verduurzamingsvaardigheden en -kwalificaties in de bouwsector.
  2. Aan de vraagzijde (push): Bewustmaking van het grote publiek en beïnvloeding van wetswijzigingen die de vraag naar verduurzamingsvaardigheden zullen stimuleren en bevorderen.
  3. Aan de aanbodzijde (pull): Doorontwikkeling en opschaling van het gebruik van succesvolle opleidingsmethoden en -technieken die reeds zijn toegepast in eerdere initiatieven van in Europa, zoals BUILD UP Skills en Construction Skills.
  4. Aantonen vanuit de praktijk van de realisatie van een duurzame (BENG) gebouwde omgeving dat de vraag naar vakmanschap is toegenomen en aantonen vanuit de praktijk dat bijscholing met succes is gevolgd.
  5. De resultaten van BUSLeague samen met de resultaten van de andere projecten van BuildUpSkillsNL breed te delen en implementeren.

Aanpak

Om van elkaar te leren worden deze doelen in zes verschillende EU-landen gerealiseerd en ervaringen onderling gedeeld. Graag verwijzen wij u ook naar de website van dit project: BUSLeageu.eu. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de EU-nieuwsbrief van BUSLeague.

Een belangrijke aanvulling t.o.v. eerdere projecten is de actieve deelname van onderwijskundige en etnografische onderzoekers om zo de kwaliteit en de effectiviteit van de ontwikkelde instrumenten te monitoren en verbeteren, juist ook als het gaat om de ervaring in de werkpraktijk.

De resultaten van BUSLeague vindt u hier. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe resultaten of activiteiten in Nederland, schrijf u dan hiernaast in voor onze nieuwsbrief.

BUSLeague staat onder leiding van ISSO. Voor een overzicht van alle partners verwijzen wij naar de netwerkpagina [volgt].

This project has received funding from the European Union’s h2020 framework programme for research and innovation under grant agreement no 892894.