06/28/2023

geschreven door Dirk de Wit

BUSLeague-project in Nederland (deel 2): Etnografisch onderzoek

Welkom terug bij onze BUSLeague-serie! Als je waardevolle inzichten wilt verkrijgen voor het stimuleren van de vraag naar vakbekwaam personeel en het vergroten van het aantal goed opgeleide werknemers in de bouw- en installatiesector, ga dan aan de slag met etnografisch onderzoek. In ons vorige artikel hebben we de zes onderwerpen besproken die aan bod zijn komen in het BUSLeague-project. Vandaag zullen we dieper ingaan op een van deze onderwerpen: etnografisch onderzoek. 

06/28/2023

geschreven door Dirk de Wit

BUSLeague-project in Nederland (deel 2): Etnografisch onderzoek

Welkom terug bij onze BUSLeague-serie! Als je waardevolle inzichten wilt verkrijgen voor het stimuleren van de vraag naar vakbekwaam personeel en het vergroten van het aantal goed opgeleide werknemers in de bouw- en installatiesector, ga dan aan de slag met etnografisch onderzoek. In ons vorige artikel hebben we de zes onderwerpen besproken die aan bod zijn komen in het BUSLeague-project. Vandaag zullen we dieper ingaan op een van deze onderwerpen: etnografisch onderzoek. 

Test

Het begrijpen van de ervaringen en perspectieven van werknemers in de bouwsector is cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve trainingsprogramma’s en interventies. Etnografische onderzoeksmethoden bieden een waardevolle benadering om dit begrip te verkrijgen. Met deze methoden is een diepere verkenning mogelijk van de sociale, culturele en materiële realiteiten van de bouw- en renovatiesector. Als onderdeel van hun missie om energietransitievaardigheden in de bouw- en renovatiesector te verbeteren, hebben de BUSLeague-partners etnografisch onderzoek een integraal onderdeel van het project gemaakt. Om de beste resultaten te krijgen, werd het BUSLeague-team begeleid door een antropoloog van IRI-UL. BUSLeague richtte zich op de uitdagingen in de bestaande markt voor de vraag naar en het verkrijgen van energietransitievaardigheden. 

Het rapport over de resultaten van het etnografisch onderzoek van BUSLeague is een waardevol referentiepunt voor het BUS-NL-netwerk. Het is een verzameling van first-hand reflecties op BUSLeague-interventies, waarbij hun effectiviteit en tijdigheid zijn geëvalueerd. Het rapport bevat inzichten die BUS-NL kunnen helpen bij het aanpakken van mogelijke uitdagingen en het verbeteren van de vaardigheden in de sector. Door de successen en uitdagingen die BUSLeague heeft ervaren te bestuderen, kan BUS-NL hun aanpak verfijnen en strategieën ontwikkelen die werken.

Afb. 1: Onderwerpen die aan bod zijn gekomen in het BUSLeague project.

Resultaten van het onderzoek 

Afb.2: Erkenning van vaardigheden op locatie (Foto credits: IVE)

Een belangrijke conclusie uit het rapport is het belang van het betrekken van deelnemers en het afstemmen van interventies op hun gewoonten en werkwijzen. Deze aanpak van BUSLeague is van cruciaal belang geweest bij positieve beoordelingen op tijdigheid en effectiviteit van de interventies zoals on-site trainingen. Dit is een belangrijke les voor BUS-NL, omdat we streven naar versnelling van de ontwikkeling van het vereiste vakmanschap voor de energietransitie in de gebouwde omgeving.  

Het rapport werpt ook licht op de factoren die hebben bijgedragen aan negatieve beoordelingen en reacties. Denk dan aan COVID-19-beperkingen, impact en complexiteit van institutionele/bedrijfsstructuren en -processen, gebrek aan motivatie en begrip en tijdsbeperkingen. Door op deze uitdagingen te anticiperen, kan het BUS-NL-netwerk potentiële valkuilen vermijden en het succes van hun interventies verbeteren. 

Inzichten

Afb.3: Leerlingen uit het overgangsjaar bij een VR-retrofittraining (Foto credits: TUS)

Door het lezen van het BUSLeague-rapport doe je waardevolle inzichten op uit de resultaten van het etnografisch onderzoek en het belang van dit type onderzoek om een beter begrip te krijgen van de ervaringen van mensen met interventies. Deze kennis gaan we binnen BUS-NL in ieder geval gebruiken  om de benodigde inzichten te verzamelen om effectieve strategieën en leermiddelen, zoals cursussen, on-site trainingen en e-learning te ontwikkelen voor de energietransitie in de bouw- en renovatiesector.  

Zowel de inzichten als de methoden van etnografisch onderzoek kun je ook in je eigen werkpraktijk toepassen. We helpen je daar graag mee verder! 

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …