Doel van BUSLeague is het stimuleren van de vraag naar geschoolde vakmensen voor succesvol samenwerken aan de energietransitie. Dit in samenhang met capaciteitsopbouw om het aantal geschoolde vakmensen in de waardeketen van het ontwerp, de exploitatie en het onderhoud van BENG-gebouwen te verhogen. BUSLeague concentreert zich hierbij op een combinatie van vierelementen: erkenning van verduurzamingsvaardigheden, bewustwording, capaciteitsopbouw en agenderen van veranderingen in regelgeving.

Doel van BUSLeague is het stimuleren van de vraag naar geschoolde vakmensen voor succesvol samenwerken aan de energietransitie. Dit in samenhang met capaciteitsopbouw om het aantal geschoolde vakmensen in de waardeketen van het ontwerp, de exploitatie en het onderhoud van BENG-gebouwen te verhogen. BUSLeague concentreert zich hierbij op een combinatie van vierelementen: erkenning van verduurzamingsvaardigheden, bewustwording, capaciteitsopbouw en agenderen van veranderingen in regelgeving.

Samenvatting

BUSLeague gaat uitdaging aan om de vraag naar in de energietransitie opgeleidewerknemers te stimuleren. Ook werkt BUSLeague aan het opbouwen van trainingscapaciteit BUSLeague wildit doel bereiken door een Europese erkenning van verduurzamingsvaardighedente ontwikkelen en te implementeren in 6 EU lidstaten. Dit in combinatie met met het opschalen van succesvolle opleidingsmethoden en -technieken die zijn ontwikkeld in eerdere EU- en nationale initiatieven. 

 

 

BUSLeague wordt gevormd door een coalitie van voormalige BUILD UP Skills- en Construction Skills-projecten. De partners geloven dat door samen te werken; de nationale uitvoeringsplannen en de ontwikkelde middelen zullen verbeteren, aantrekkelijker en effectiever zullen worden. Het BUSLeague wordt versterkt door ervaren onderzoekers op het gebied van antropologie en onderwijstechnologie om het effect aan te tonen van ontwikkelde en geïmplementeerde leermiddelen en materialen.

Meer lezen?

Contact opnemen?

The project coordinator for this project is Dirk de Wit.
You can contact him at d.dewit@isso.nl .

In Nederland, werkt ISSO samen met consortiumpartner Universiteit Twente.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 framework program for research and innovation under grant agreement No 892894.