Op 1 september 2021 is het H2020 project BUS-GoCircular van start gegaan. In BUS-GoCircular werken partners uit 9 EU-landen samen aan het stimuleren van de vraag naar duurzaam energievakmanschap met circulariteit als aanjager, met multifunctioneel groengebruik van daken, gevels en interieurelementen als focus.

In BUS-GoCircular wordt het vakmanschap voor circulariteit in kaart gebracht aan de hand van de volgende principes uit het Key Elements for the Circular Economy framework:

 1. Kiezen voor herbruikbare bronnen
 2. Bestaande producten zo lang mogelijk gebruiken
 3. Afval als grondstof gebruiken
 4. Vernieuwen van het businessmodel
 5. Ontwerpen met het oog op de toekomst
 6. Samenwerken om duurzame waarde te creëren
 7. Benutten van de kansen van digitale technieken
 8. Kennis versterken en vergroten

BUS-GoCircular combineert het stimuleren van de vraag naar vaardigheden voor verduurzaming met het ontwikkelen en aanbieden van praktijkgerichte bijscholing. Dit zorgt ervoor dat circulariteit zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde van de markt wordt bevorderd.

Daarnaast is een belangrijke uitdaging dat het beeld dat veel mensen hebben van werken in de bouwsector te wensen over laat. Dit, terwijl de huidige energietransitie en duurzaam gedrag veelal de interesse van jongeren wekt. Er liggen kansen in het verbinden van de trends in energietransitie en circulariteit. BUS-GoCircular kan dit benutten voor reputatieverbetering van de arbeidsmarkt in de bouwsector. Eén van de doelen van het project is dan ook om jongeren, vrouwen en zij-instromers te coachen in een mentorprogramma.

Aanpak

In grote lijnen werken de partners van BUS-GoCircular aan de volgende punten:

 1. Het ontwikkelen van kwalificaties voor verduurzamingsvaardigheden, voortbordurend op eerdere BUS-projecten. BUS-GoCircular is daarbij specifiek gericht op multifunctionele groene daken, gevels en interieurelementen. Ook wordt er nagegaan welke skills nog missen in de waardeketen. De ontwikkelde leerdoelen vormen de basis voor de verdere acties binnen het project.
 2. Het doorontwikkelen van train-the-trainer programma’s voor het bijscholen van vakmensen.
 3. Het ontwikkelen en opzetten van activiteiten die de vraag naar verduurzamingsvaardigheden kunnen stimuleren bij bedrijven, woningeigenaren, gemeenten en op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door beïnvloeding van wetswijzigingen en vormen van green public procurement (GPP) die de vraag naar verduurzamingsvaardigheden zullen stimuleren, of door activiteiten die het imago van de sector verbeteren.
 4. Bijdragen aan het verder integreren van bestaande bijscholing en succeservaringen, zodat nieuwe skills en competenties in de hele waardeketen erkend
 5. Om de ontwikkelingen binnen BUS-GoCircular te versterken wordt uiteindelijk een strategie geïmplementeerd voor het repliceren en op effectieve manier communiceren van de uitkomsten en ontwikkelde materialen. Ook hier is de integratie met uitkomsten van eerdere BUS-projecten van belang.

Voor een uitgebreidere uitleg verwijzen graag naar de presentatie door Jan Cromwijk van ISSO.

YouTube player

In BUS-GoCircular gaan partners uit deelnemende landen op zoek naar hoe de doelen van het project het beste op nationaal en regionaal niveau kunnen worden behaald. Ieder land heeft een eigen lokaal netwerk om samen met mkb’s en andere stakeholders aan de doelen te werken (zoals in Nederland het Nationale Dakenplan, CB23 en Circular Skills). Tegelijkertijd draagt de samenwerking binnen het consortium bij aan het delen van inspiratie, succeservaringen en feedback.

BUS-GoCircular staat onder leiding van ISSO. Voor een overzicht van alle partners verwijzen wij naar de BUS-GoCircular website.

In Nederland werkt ISSO samen met consortiumpartners Building Changes en Circle Economy