Het doel van dit project is het ontwikkelen van een competentie framework, dat de vereiste professionele vaardigheden van vakmensen in de Europese elektriciteitssector in kaart brengt. Dit kader dient als een gemeenschappelijke basis voor het verder ontwikkelen van trainingsmaatregelen en -mogelijkheden in verschillende landen binnen deze sector. Het competentie framework zal zowel de technische als de niet-technische vaardigheden bepalen die nodig zijn voor elk niveau, met een focus op niveau 3-5, van het Europees Kwalificatiekader (EQF) en zal deze vaardigheden systematisch structureren. 

De primaire activiteit van dit project is nauw verbonden met het hoofddoel: het creëren van een competentieframework. Deze omvat functiebeschrijvingen, beschrijvingen van beroepsgerelateerde activiteiten en de bijbehorende technische, technologische en energie-efficiëntie vaardigheden, evenals het definiëren van trainingsdoelstellingen, programma’s en inhouden. Daarnaast wordt het competentie framework ingezet in een tool voor skills-assessment en een tool waarmee passend leeraanbod kan worden ontsloten (de BUILD UP Skills advisor-app). 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een competentie framework, dat de vereiste professionele vaardigheden van vakmensen in de Europese elektriciteitssector in kaart brengt. Dit kader dient als een gemeenschappelijke basis voor het verder ontwikkelen van trainingsmaatregelen en -mogelijkheden in verschillende landen binnen deze sector. Het competentie framework zal zowel de technische als de niet-technische vaardigheden bepalen die nodig zijn voor elk niveau, met een focus op niveau 3-5, van het Europees Kwalificatiekader (EQF) en zal deze vaardigheden systematisch structureren. 

De primaire activiteit van dit project is nauw verbonden met het hoofddoel: het creëren van een competentieframework. Deze omvat functiebeschrijvingen, beschrijvingen van beroepsgerelateerde activiteiten en de bijbehorende technische, technologische en energie-efficiëntie vaardigheden, evenals het definiëren van trainingsdoelstellingen, programma’s en inhouden. Daarnaast wordt het competentie framework ingezet in een tool voor skills-assessment en een tool waarmee passend leeraanbod kan worden ontsloten (de BUILD UP Skills advisor-app). 

Doelen

  • Projectresultaat 1: Overzicht van de arbeidsmarkt en trainingssystemen 
  • Projectresultaat 2: Uitwerking van het competentie framework 
  • Projectresultaat 3: Implementatie van skills assessment 
  • Projectresultaat 4: Implementatie van online platform voor ontsluiten aanbod 

 

Waarde voor BUS-NL

Het EQF-elec project, onderdeel van het Erasmus+ programma, sluit goed (extra opties: naadloos, harmonieus) aan bij de doelstellingen van BUS-NL, die zich al jaren richt op het systematisch in kaart brengen en definiëren van benodigde competenties en vaardigheden voor verschillende beroepen. Het is cruciaal om deze roadmaps en innovaties effectief te implementeren, waarbij een praktijkgerichte aanpak essentieel is. Voor een succesvolle toepassing is het belangrijk om inzicht te hebben in de toekomstige behoeften aan vakmensen in specifieke sectoren, zoals de elektriciteitsbranche, om zo de komende jaren adequaat te kunnen inspelen op deze behoeften. 

 

ISSO's rol

ISSO is zeer goed verbonden met het netwerk van Nederlandse belanghebbenden, waaronder de brancheorganisatie (Techniek Nederland), het O&O-fonds (Wij Techniek), opleidingsaanbieders en reguliere onderwijsinstellingen. Als partner en coördinator van het BUILD UP Skills NL netwerk zijn we betrokken bij het analyseren, in kaart brengen en aanpakken van vaardigheidstekorten in de energietransitie binnen de gebouwde omgeving. Wij zijn deskundig in de mede-ontwikkeling van taakgerichte kwalificaties voor de erkenning van energievaardigheden, die fundamenteel zijn en kunnen dienen als uitbreiding van competentie referentiekaders. Daarnaast zijn we vaardig als producteigenaren in agile mobiele applicatie- en competentiedatabaseontwikkeling, in het bijzonder met betrekking tot de BUILD UP Skills advisor-app, en hebben we aanzienlijke ervaring in het ontwikkelen van e-learning en microlearning interacties, inclusief didactische innovaties. 

Meer lezen?

Contact opnemen?

Wilt u meer weten over dit project? U kunt contact opnemen met Jan Cromwijk (j.cromwijk@isso.nl).

Dit Erasmus+ project wordt uitgevoerd doorAssociation europeenne de línstallation electrique, installatorsforetagen service I sverige AB, Stichting ISSO, Volta vzw

Erasmus+
The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.