AIRinVET bevordert toegepast en innovatieonderzoek (AIR) in beroepsonderwijs (VET) voor MKB en industrieën, om zo de groene en digitale transformatie te versnellen. Hiermee dragen de partners bij aan de economische ontwikkeling en concurrentiekracht van Europa. De Nederlandse partners ISSO en Katapult werken in dit project met een focus op energie en de gebouwde omgeving. 

AIRinVET bevordert toegepast en innovatieonderzoek (AIR) in beroepsonderwijs (VET) voor MKB en industrieën, om zo de groene en digitale transformatie te versnellen. Hiermee dragen de partners bij aan de economische ontwikkeling en concurrentiekracht van Europa. De Nederlandse partners ISSO en Katapult werken in dit project met een focus op energie en de gebouwde omgeving. 

AIRinVET

Achtergrond 

In de gebouwde omgeving zijn nieuwe oplossingen, kennis en technieken nodig voor de transities. Deze moeten toegankelijk zijn voor zowel kleine als grote bedrijven, zowel pioniers als volgers. Helaas zijn probleemoplossing en kennisoverdracht voor de praktische toepassing in innovatiesystemen vaak ontoereikend of niet goed georganiseerd. Daarom financiert de Europese Commissie via het ERASMUS+-programma toegepast innovatieonderzoek door ROC’s voor het MKB. Een van de gefinancierde projecten is AIRinVET, waarin ISSO projectpartner is.  

De projecttitel sluit aan bij wat in het project wordt gedaan: het stimuleren van toegepast en innovatie onderzoek door ROC’s (Engels: Applied and Innovation Research in VET-centres).

Doelen 

In het AIRinVET-project wordt gewerkt aan de volgende doelen: 

 • Het in kaart brengen van de huidige stand van zaken rond toegepast onderzoek door ROC’s, zowel vanuit het perspectief van de ROC’s als het MKB. 
 • Het maken van een concept hoe toegepast onderzoek door ROC’s het beste kan worden aangeboden en georganiseerd. 
 • Het opzetten van trainingen voor ROC’s zodat ze toegepast onderzoek kunnen aanbieden aan het MKB. 
 • Het uitvoeren van interventies om het toegepast onderzoek te stimuleren in Nederland, Spanje en Duitsland.  
 • Vanuit de ervaringen in het project, werken we het concept uit tot een framework en een roadmap voor toegepast en innovatieonderzoek bij VET-centres.  

Het framework is bedoeld voor beleidsmakers in Europa en op nationaal niveau, de roadmap voor ROC’s (in de Europese context: VET-centres die onderwijs op EQF4 en EQF5 aanbieden) die aan de slag willen met toegepast en innovatieonderzoek voor het MKB. Aanvullend op de roadmap wordt gewerkt aan een trainingsprogramma, waarin ROC’s leren aan de slag te gaan met de roadmap.    

ISSO 

ISSO neemt aan dit project deel op verzoek van Techniek Nederland. De projectactiviteiten in Nederland zullen daarom ook op de installatiebranche zijn toegespitst. Hiermee is geborgd dat de resultaten toepasbaar zijn bij ROC’s in hun samenwerking met bedrijven die betrokken zijn bij het oplossen van de vraagstukken in de transities in de gebouwde omgeving. 

Waarde voor BuildUpSkills Nederland 

In de onderzoeksprojecten voor de transities in de gebouwde omgeving wordt nieuwe kennis opgedaan. Een vervolgstap die ROC’s kunnen zetten in de projecten voor toegepast en innovatieonderzoek, is om de kennis die is opgedaan, op te nemen in hun onderwijs, zodat ze door training en opleiding onderdeel worden van de skills van de medewerkers in de installatiesector en alle andere sectoren die werken aan de transities in de gebouwde omgeving.  

Overzicht van de projectpartners 

 • TKNIKA – Baskenland/Spanje (coordinator) 
 • AFM – Baskenland/Spanje 
 • KATAPULT – Nederland 
 • ISSO – Nederland
 • EURASHE – België 
 • BHH, Berufliche Hochschule Hamburg – Duitsland 
 • Hanse Parlament – Duitsland 
 • IMH – Baskenland/Spanje 

Voor meer informatie over de partners, verwijzen wij naar de website van AIRinVET. 

Meer lezen?

Contact opnemen?

Wilt u meer weten over dit project? U kunt contact opnemen met Dirk de Wit (d.dewit@isso.nl).

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. 

Het consortium bestaat uit: TKNIKA (coordinator), AFM, KATAPULT, ISSO, EURASHE, BHH, Hanse Parlament, IMH

This project has received funding from the European Union’s Erasmus+ program under grant agreement No 101086818. The contents of this website reflect only the author’s view and the Agency and the Commission are not responsible for any use that may be made of the information it contains.