Op 1 september 2021 is het H2020 project BUS-GoCircular van start gegaan. In BUS-GoCircular werken partners uit 9 EU-landen samen aan het stimuleren van de vraag naar duurzaam energievakmanschap met circulariteit als aanjager. Waarbij het  multifunctioneel gebruik van begroeide daken, gevels en interieur elementen als eerste toepassingsfocus is gekozen.

Op 1 september 2021 is het H2020 project BUS-GoCircular van start gegaan. In BUS-GoCircular werken partners uit 9 EU-landen samen aan het stimuleren van de vraag naar duurzaam energievakmanschap met circulariteit als aanjager. Waarbij het  multifunctioneel gebruik van begroeide daken, gevels en interieur elementen als eerste toepassingsfocus is gekozen.

Samenvatting

In BUS-GoCircular wordt het vakmanschap voor circulair verduurzamen van de gebouwde omgeving in kaart gebracht aan de hand van de volgende principes uit het Key Elements for the Circular Economy framework: Key Elements for the Circular Economy framework:

 1. Kiezen voor herbruikbare bronnen
 2. Bestaande producten zo lang mogelijk gebruiken
 3. Afval als grondstof gebruiken
 4. Vernieuwen van het businessmodel
 5. Ontwerpen met het oog op de toekomst
 6. Samenwerken om duurzame waarde te creëren
 7. Benutten van de kansen van digitale technieken
 8. Kennis versterken en vergroten

BUS-GoCircular combineert het stimuleren van de vraag naar vaardigheden voor verduurzaming met het ontwikkelen en aanbieden van praktijkgerichte bijscholing. Dit zorgt ervoor dat circulariteit zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde van de markt wordt bevorderd.

BUS-GoCircular benut het verbinden van energietransitie en circulariteit voor reputatieverbetering van de arbeidsmarkt in de bouwsector. Eén van de doelen van het project is dan ook om jongeren, vrouwen en zij-instromers te coachen in een mentorprogramma voor implementatie van circulariteit in bedrijfsprocessen.

 

Aanpak

In grote lijnen werken de partners van BUS-GoCircular aan de volgende punten:

 1. Het ontwikkelen van kwalificaties voor verduurzamingsvaardigheden, voortbordurend op eerdere BUS-projecten. BUS-GoCircular is daarbij specifiek gericht op multifunctionele groene daken, gevels en interieurelementen. Ook wordt er nagegaan welke skills nog missen in de waardeketen. De ontwikkelde leerdoelen vormen de basis voor de verdere acties binnen het project.
 2. Het ontwikkelen en uitvoeren van train-the-trainer programma’s voor het bijscholen van vakmensen in circulariteit.
 3. Het ontwikkelen en opzetten van activiteiten die de vraag naar circulaire verduurzamingsvaardigheden stimuleren bij bedrijven, woningeigenaren, gemeenten en op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door beïnvloeding van wetswijzigingen en de inzet van green public procurement (GPP) en door activiteiten die het imago van de sector verbeteren.
 4. Samenwerking met andere  BUS-projecten en netwerken van belanghebbenden.

Voor een uitgebreidere uitleg verwijzen graag naar de presentatie door Jan Cromwijk van ISSO.

In BUS-GoCircular gaan partners uit deelnemende landen op zoek naar hoe de doelen van het project het beste op nationaal en regionaal niveau kunnen worden behaald. Ieder land heeft een eigen lokaal netwerk om samen met mkb’s en andere stakeholders aan de doelen te werken (zoals in Nederland het Nationale DakenplanCB23 en Circular Skills). Tegelijkertijd draagt de samenwerking binnen het consortium bij aan het delen van inspiratie, succeservaringen en feedback.

BUS-GoCircular staat onder leiding van ISSO. Voor een overzicht van alle partners verwijzen wij naar de BUS-GoCircular website.

Meer lezen?

Contact opnemen?

De projectcoorinator voor dit project is Jan Cromwijk.
Je kunt contact met hem opnemen via j.cromwijk@isso.nl

In Nederland werkt ISSO samen met consortiumpartners Circle economy en Building Changes.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 framework programme for research and innovation under grant agreement No 101033740.