SEEtheSkills is gebaseerd op het idee om verder te bouwen op de goede fundamenten van eerdere BUILD UP Skills-projecten in vijf landen: Noord-Macedonië, Spanje, Slovenië, Slowakije en Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe aanpak, de 3V-aanpak.

 

SEEtheSkills verzamelt best practices van elk van deze projecten. Denk bijvoorbeeld aan sets met eindtermen, cursusmaterialen, micro-learnings, e-learnings en ‘gamification of learning’-principes. Op deze ervaring zal het consortium voortbouwen en, wat belangrijker is, ze gaat deze op schalen naar een breder, interregionaal niveau. Dit om een bredere zichtbaarheid en vergelijkbaarheid van energietransitievaardigheden te realiseren en daarmee een wederzijdse erkenning in de partnerlanden mogelijk te maken.

3V-aanpak

SEEtheSkills zal werken via een nieuwe 3V-aanpak om de vraag naar energietransitievaardigheden in de bouw- en installatiesector te vergroten. De 3V-benadering werkt aan: ZICHTBAARHEID (visibility) van vaardigheden door het inzetten van een online databank in de BUILD UP Skills advisor-app, interregionale grensoverschrijdende VALIDATIE (validation) van energietransitievaardigheden en door overdracht tussen en toepassing in een andere context van e-learning, microlearnings en bijscholingsprogramma’s bij de projectpartners. Met als eindresultaat dat dit de WAARDE (value) van de vaardigheden zal verhogen.

3V-methode voor SEEtheSkills

Samenwerking in Nederland

In Nederland werkt het team van SEEtheSkills actief samen met de andere BUILD UP Skills / Construction skills projecten waar Nederland actief aan deel neemt. Dit zijn:
BUSLeague: over erkenning van energietransitievaardigheden en inzet van micro-learning
BUS-GoCircular: over de impact van circulariteit op vakmanschap in bouw- en installatiesector
ARISE: over BIM-vaardigheden die bij kunnen dragen aan versnelling in de energietransitie.

Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u naar de website van SEEtheSkills.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 101033743.

Kaartje deelnemende landen SEEtheSkills