03/18/2024

geschreven door Eva Mientjes

Het belang van diversiteit in de energietransitie

We bevinden ons midden in de energietransitie. Een tijd waarin zich vele kansen  aandienen en uitdagingen opdoemen. Daarin is het cruciaal om aandacht te besteden aan diversiteit en inclusie in het werkveld. We spraken hierover met Razia Jaggoe. Razia werkt als onderzoeker bij Duneworks, een organisatie die sociaalwetenschappelijke disciplines samenbrengt om te werken aan oplossingen voor of verheldering van prangende vraagstukken in de transitie naar een democratisch en duurzaam klimaat. Onlangs organiseerde ze, samen met haar collega Maisam Haydary, een workshop over diversiteit in de energietransitie. Hieronder lees je  meer over de workshop.

03/18/2024

geschreven door Eva Mientjes

Het belang van diversiteit in de energietransitie

We bevinden ons midden in de energietransitie. Een tijd waarin zich vele kansen  aandienen en uitdagingen opdoemen. Daarin is het cruciaal om aandacht te besteden aan diversiteit en inclusie in het werkveld. We spraken hierover met Razia Jaggoe. Razia werkt als onderzoeker bij Duneworks, een organisatie die sociaalwetenschappelijke disciplines samenbrengt om te werken aan oplossingen voor of verheldering van prangende vraagstukken in de transitie naar een democratisch en duurzaam klimaat. Onlangs organiseerde ze, samen met haar collega Maisam Haydary, een workshop over diversiteit in de energietransitie. Hieronder lees je  meer over de workshop.

Diversiteit in de context van de energietransitie

Razia: “De reden dat we dit onderwerp op de kaart willen zetten en het een onderdeel is van de roadmap die we met BUS-NL ontwikkelen, is omdat er op dit moment een gebrek aan diversiteit is. Dit kwam onder andere naar voren tijdens de ‘ideation workshops’ die we eerder organiseerden om input op te halen voor de roadmap.”  

Diversiteit beslaat een breed spectrum, legt Razia uit. Er zijn meerdere groepen mensen ondervertegenwoordigd in de sectoren die werken aan de energietransitie. Bijvoorbeeld vrouwen, jongeren en mensen met een migratieachtergrond. Om tot een concrete oplossingsrichting te komen, focuste de workshop zich op het betrekken van mensen met een migratieachtergrond in de energietransitie. Het gaat dan zowel om bewoners die niet goed worden bereikt als om het lage aantal mensen met een migratieachtergrond in het personeelsbestand.

Onbenut arbeidspotentieel staat versnelling in de weg

Tijdens de workshop werd het BUS-NL project gepresenteerd en bespraken we hoe er met alle projectparners wordt gewerkt  aan een roadmap voor 2030. In deze roadmap hebben we verschillende deelproblemen ‘vastgepakt’ die de versnelling van de energietransitie in de weg staan. Eén van deze deelproblemen is dat de toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een nietNederlandse oorsprong moeizaam verloopt. Mogelijk heeft dit een relatie met het gegeven dat bewoners met een migratieachtergrond vaak minder goed worden bereikt wat betreft transitie initiatieven. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat wervings- en selectieprocedures vaak niet doelbewust inclusief zijn ingestoken. Hierdoor worden mensen aangetrokken van wie de achtergrond en kenmerken overeenkomen met het profiel van het zittend personeel.1 Daarmee laten we een groot arbeidspotentieel onbenut. Razia: “De workshop was erop gericht om input voor oplossingsrichtingen op te halen en om mensen die hieraan werken met elkaar te verbinden.”

Uitdagingen en oplossingsrichtingen 

De deelnemers van de workshop zijn mensen die onder andere werken aan participatie en belangenbehartiging van mensen met een migratieachtergrond in de energietransitie. Met hen bespraken we wat ze tegenkomen in hun werkveld, welke initiatieven rondom diversiteit in de energietransitie ze kennen en welke oplossingsrichtingen zij voor zich zien.  

“Arbeidspotentieel werd ook genoemd bij mensen met een migratieachtergrond die de Nederlandse taal nog niet zo goed beheersen, maar wel kennis hebben van bouw en techniek, zelfs zonder de juiste opleiding. Zij zouden met korte opleidingen aan de slag kunnen, maar door de taalbarrière komen ze hier niet voor in aanmerking” vertelt Razia. Ook legt ze uit dat er veel mensen zijn die graag met hun handen aan de slag gaan. Een mogelijke oplossingsrichting is om hen de taal te laten leren in een arbeidsomgeving of met arbeidsperspectief. Uitzicht op werk, sociaal contact en waardering motiveert immers om een taal te leren.

Een ander belangrijk punt dat naar voren kwam, is het belang van inclusie in het beleid van organisaties die werken aan de energietransitie. Zelfs binnen de teams die aan participatie in de energietransitie werken zijn er weinig mensen met een migratieachtergrond. Het is essentieel dat wervingsstrategieën inclusief zijn en dat er wordt gestreefd naar een divers personeelsbestand. Een divers personeelsbestand kan er ook voor zorgen dat een bredere doelgroep wordt aangetrokken bij de betreffende organisatie.   
 
Tot slot bespraken we nog een uitdaging waar gemeenten vaak mee worstelen, namelijk het bereiken van mensen met een migratieachtergrond. Vaak wordt er actief rondgevraagd naar mensen uit deze doelgroep. Deze vraag kan soms verkeerd overkomen omdat het lijkt alsof dit gericht is op het halen van een target, in plaats van het  oplossen van het onderliggende probleem. Belangenbehartigers worden met grote regelmaat gevraagd om mee te praten over dit onderwerp, maar geven aan dat er daarna weinig tot niets lijkt te veranderen. “Wat zou kunnen helpen in het betrekken en bereiken van deze doelgroep, is het gebruiken van narratieven waar zij zich mee identificeren. Daar helpt een divers personeelsbestand bij.

Vervolgstappen  

Na de workshop zijn de mogelijke oplossingsrichtingen geëvalueerd. “We werken de oplossingsrichting rondom inclusieve werving en imago verder uit in de routekaart van BUS-NL. Deze stap wordt gezien als een concrete en uitvoerbare manier om diversiteit te bevorderen in de sector.” Wanneer de routekaart afgerond is, willen we dat de resultaten vindbaar en bruikbaar zijn voor een breed publiek. Daarnaast kijken we welke organisaties uitvoering willen geven aan het werken aan de deelproblemen en oplossingsrichtingen die we het afgelopen jaar met het netwerk hebben verkend. Samen zorgen we ervoor dat we het vakmanschap ontwikkelen en benutten dat nodig is om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen!  

Wil je op de hoogte blijven van BUS-NL en de ontwikkeling van de roadmap? Volg ons op LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/76498083/admin/feed/posts/) om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen! 

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …