03/20/2024

geschreven door BUS-NL

Inzetten op Toegepast Onderzoek: Bijdragen van AIRinVET aan het Beroepsonderwijs

BUS-NL partner ISSO is actief betrokken bij het AIRinVET-project, dat aansluit bij de missie van BUS-NL om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de duurzame transformatie van de gebouwde omgeving. AIRinVET streeft ernaar om de kennisvragen die het MKB heeft, te beantwoorden in praktische onderzoekssamenwerkingen tussen ROC’s en het MKB. AIRinVET staat voor: Applied Innovation and Research in Vocational Education and Training; Toegepaste Innovatie en Onderzoek in het Beroepsonderwijs. De doelen en plannen van AIRinVET worden besproken in de video hieronder.

Projectintroductie: https://www.youtube.com/watch?v=o4lP50CTSeU

In deze update gaan we in op het onderzoek dat in het kader van het AIRinVET-project is uitgevoerd. In de volgende update over AIRinVET gaan we in op wat het AIRinVET team aan middelen heeft ontwikkeld om met toegepast onderzoek aan de slag te gaan in jouw ROC. Als sneak-peak delen we nu vast de video’s die het AIRinVET-team heeft ontwikkeld om zowel ROC’s als het MKB-bedrijfsleven te interesseren voor toegepaste innovatieprojecten.  

Video for ROCs: https://youtu.be/nQGmC72w1lM?feature=shared

Video for MKBs: https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=pmeGME_GD-g

03/20/2024

geschreven door BUS-NL

Inzetten op Toegepast Onderzoek: Bijdragen van AIRinVET aan het Beroepsonderwijs

BUS-NL partner ISSO is actief betrokken bij het AIRinVET-project, dat aansluit bij de missie van BUS-NL om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de duurzame transformatie van de gebouwde omgeving. AIRinVET streeft ernaar om de kennisvragen die het MKB heeft, te beantwoorden in praktische onderzoekssamenwerkingen tussen ROC’s en het MKB. AIRinVET staat voor: Applied Innovation and Research in Vocational Education and Training; Toegepaste Innovatie en Onderzoek in het Beroepsonderwijs. De doelen en plannen van AIRinVET worden besproken in de video hieronder.

Projectintroductie: https://www.youtube.com/watch?v=o4lP50CTSeU

In deze update gaan we in op het onderzoek dat in het kader van het AIRinVET-project is uitgevoerd. In de volgende update over AIRinVET gaan we in op wat het AIRinVET team aan middelen heeft ontwikkeld om met toegepast onderzoek aan de slag te gaan in jouw ROC. Als sneak-peak delen we nu vast de video’s die het AIRinVET-team heeft ontwikkeld om zowel ROC’s als het MKB-bedrijfsleven te interesseren voor toegepaste innovatieprojecten.  

Video for ROCs: https://youtu.be/nQGmC72w1lM?feature=shared

Video for MKBs: https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=pmeGME_GD-g

In kaart brengen van Toegepast Onderzoek in het Beroepsonderwijs in Europa

Het AIRinVET-project onderzocht hoe toegepast onderzoek nu al binnen VET wordt uitgevoerd, met specifiek aandacht voor de complexiteit en de heersende vooroordelen. Met dit kwalitatieve onderzoek toont AIRinVET de rol van VET-Centers (in Nederland zijn dit de ROC’s) in innovatie-ecosystemen. In het onderzoek worden verschillende niveaus van betrokkenheid binnen organisaties en landen belicht. Casestudies bieden inzicht in samenwerkingsprojecten tussen VET-aanbieders en bedrijven, waarbij de focus ligt op educatieve en innovatieresultaten. Lees meer hierover in dit korte verslag.

Om met elkaar in Europa een taal te spreken, hebben we eerst een glossarium ontwikkeld op basis van bestaande definities. Dit vind je hier .

 

Het Beleid voor Toegepast Onderzoek in het Beroepsonderwijs

Om de huidige beleidssituatie in kaart te brengen, is het AIRinVET-project gestart met een uitgebreide analyse van de ondersteunende structuren voor toegepast en innovatieonderzoek door VET Centers. In Nederland wordt het beleidslandschap gevormd door het Akkoord van het Nationale Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek (SIA) 2023-2028. Hoewel Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) en Centra voor Excellentie in het Beroepsonderwijs (CoVEs) een cruciale rol spelen, is er vanuit de overheid geen opdracht voor innovatie in het beroepsonderwijs. Wel streven initiatieven zoals practoraten ernaar nieuwe kennis en innovaties te integreren in onderwijspraktijken. ROC’s hebben echter beperkt toegang tot de innovatiestructuren en subsidieregelingen binnen Nederland. Op vergelijkbare wijze ondervinden Spanje, Duitsland, Denemarken, Canada en Australië obstakels. Zij hanteren ieder unieke strategieën om toegepast onderzoek in het beroepsonderwijs te ondersteunen en de cruciale samenwerking tussen VET-instellingen en industriële partners vorm te geven. Lees meer hierover in dit korte verslag.

Toegepaste Onderzoeksinitiatieven in Nederland, Duitsland en Baskenland (Spanje)

Als onderdeel van het in kaart brengen van de situatie van toegepast onderzoek heeft het AIRinVET-team zowel interviews afgenomen bij VET Centers als casestudies gedaan naar projecten.

Op basis van de gehouden interviews belicht het AIRinVET-team diverse toegepaste onderzoeksprojecten binnen VET Centers. Zo richt Drenthe College in Nederland zich op waterstof-gerelateerd onderzoek, als onderdeel van de Hydrogen Valley. Deze voorbeelden onderstrepen de dynamische aard van toegepast onderzoek door VET Centers, afgestemd op de behoeften van de industrie en regionale contexten, waarmee de toekomst van het beroepsonderwijs wordt vormgegeven. Een samenvatting van drie interviews lees je hier .

Met de casestudies toont het AIRinVET-project wat er Europa-breed al gebeurt aan toegepaste innovatieprojecten bij VET Centers. Deze projecten stimuleren innovatie en bereiden professionals voor op toekomstige uitdagingen voor onder andere de digitale en energietransitie. Lees meer over initiatieven voor industrie, vergroening en digitalisering in dit verslag.

 

AIRinVET-initiatieven in Nederland

De inzet van het AIRinVET-project is nauw verbonden met de missie van BUS-NL, omdat AIRinVET aansluit bij ons streven naar het bevorderen van kennis en vaardigheden voor de energietransitie en digitalisering in de gebouwde omgeving. Door samenwerkend onderzoek te benutten, innovatie te stimuleren en beroepsonderwijs te verbeteren, niet in het minst met de opbrengsten van de projecten voor toegepast en innovatieonderzoek, banen we de weg naar een duurzame toekomst.

Als je meer wilt weten over AIRinVET, kijk dan op de website van het project. Hier vind je ook de complete rapporten. Ook kun je contact opnemen met Dirk de Wit van ISSO (d.dewit@isso.nl / 06-46806782).

ISSO neemt aan dit project deel op verzoek van Techniek Nederland en Wij TechniekKatapult is de andere Nederlandse organisatie die deelneemt aan project AIRinVET.

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …