06/05/2023

geschreven door Daniella Mazzini

Toekomstbestendig vakmanschap: De vaardigheidskloof in Nederland dichten

06/05/2023

geschreven door Daniella Mazzini

Toekomstbestendig vakmanschap: De vaardigheidskloof in Nederland dichten

Omdat technologie zich snel blijft ontwikkelen en we bewegen naar een circulaire economie, is het belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat onze vakmensen over de nodige vaardigheden beschikken om deze veranderingen bij te houden. Ondanks initiatieven om gericht bij te scholen en om te scholen, is er nog steeds een aanzienlijk tekort aan vakmensen in de Europese Unie. Veel bedrijven hebben moeite om werknemers met de juiste expertise te vinden. In dit artikel is een van onze partners aan het woord: Daniella Mazzini. Zij heeft deelgenomen aan een event van het Europees Jaar van de Vaardigheden. Investeren in vaardigheden is een dringende noodzaak. In dit artikel beschrijft ze hoe BUS-NL helpt bij het aanpakken van deze uitdaging in Nederland. 

70% van de bedrijven ziet het gebrek aan digitale vaardigheden in de EU als een belemmering.  

46% van de mensen in de EU beschikt niet over de digitale basisvaardigheden die nodig zijn voor toekomstige banen.*  

We noemen dit de vaardigheidskloof, en naar schatting zullen tegen 2025 800.000 werknemers in Europa moeten worden opgeleid, omgeschoold of bijgeschoold. BuildUpSkillsNederland (BUS-NL) zet zich met financiering van de Europese Unie in om ervoor te zorgen dat Nederlandse vakmensen over de juiste vaardigheden beschikken om de Europese energiedoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. 

*Bron: https://www.youtube.com/watch?v=zip4Vvxk75Y 

Hoe doen we dat? In de komende 10 maanden zullen we een reeks evenementen organiseren waarbij het Nationaal Kwalificatieplatform, een in 2011 opgericht netwerk van belangrijke belanghebbenden in de bouwwaardeketen in Nederland, betrokken is. Samen zullen we een Status Quo Analyse ontwikkelen waarin we de huidige staat van de bouw- en installatiesector in Nederland analyseren en aangeven op welke gebieden we actie moeten ondernemen om onze sector voor te bereiden op de energietransitie. Met deze actuele informatie ontwikkelen we een Nationale Roadmap met een duidelijk actieplan om de ontwikkeling van de benodigde expertise in Nederland te versnellen. 

Dit is ons netwerk:  

Ben jij werkzaam in de gebouwde omgeving of leid je hiervoor op? Sluit je dan aan bij het netwerk en denk mee over de toekomst van de sector!  

Laten we elkaar ontmoeten op ons eerste evenement: Co-creatie sessie op 15 juni in de Green Village. Meld je hier aan: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bus-nl-co-creatie-sessie-vaardigheden-duurzame-gebouwde-omgeving-616954125397 

Ken je nog iemand die bij deze gesprekken betrokken zou moeten worden? Help ons ervoor te zorgen dat we de leidende stemmen – van professionals tot beleidsmakers – in de verduurzaming van de gebouwde omgeving horen!

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …