08/28/2022

geschreven door Maxime Straathof

Voltooide focusgroepen in Europa omtrend kwalificaties

08/28/2022

geschreven door Maxime Straathof

Voltooide focusgroepen in Europa omtrend kwalificaties

In BUS-GoCircular werken we aan leerdoelen voor het praktisch handen en voeten geven aan circulariteit bij de verduurzaming van gebouwen. Hiervoor hebben we op basis van de Key Elements of the Circular Economy een zogenaamde ‘skillsmapping’ en een kwalificatieraamwerk opgesteld. Dit raamwerk bevat voor elk Key Element een serie uitgewerkte leerdoelen.

Vlak voor de zomer is het Nederlandse team van het project druk bezig geweest met het organiseren van focusgroepen. Met belangrijke Nederlandse stakeholders hebben we besproken wat zij vinden van onze skillsmapping en leerdoelen. Kunnen ze zich vinden in onze resultaten? Geeft het werk de realiteit weer zoals zij hem kennen? En hoe zien zij de ingebruikname van de resultaten voor zich?

Deze vragen hebben geleid tot mooie gesprekken met interessante inzichten. De input die de sessies hebben opgeleverd zal over enkele weken, na het samenvoegen met input van de andere EU-landen in het project, worden gepubliceerd op de website. De volgende stap is dat we trainers en coaches gaan trainen in de toepassing van de uitgewerkte leerdoelen. Dit gebeurt tijdens diverse train-the-trainer sessies vanaf januari 2023. Heb je interesse om mee te doen, meld je aan bij Sybren (sst@buildingchanges.nl) of Jan (j.cromwijk@isso.nl).

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …