03/14/2024

geschreven door ISSO

BUS-NL Zet Koers uit voor Vakmanschap in een Duurzame Gebouwde Omgeving

Met Build Up Skills Nederlands (BUS-NL) identificeren we vaardigheden en arbeidsmarktvraagstukken die nodig zijn om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. We werken daarbij samen met belanghebbenden en innovatienetwerken aan het identificeren en oppakken van kansen en belemmeringen.  

Recentelijk kwam het BUS-NL consortium bijeen om de voortgang van het project te bespreken. Graag delen we een update over de voortgang van het project en onze plannen voor de komende maanden.  

03/14/2024

geschreven door ISSO

BUS-NL Zet Koers uit voor Vakmanschap in een Duurzame Gebouwde Omgeving

Met Build Up Skills Nederlands (BUS-NL) identificeren we vaardigheden en arbeidsmarktvraagstukken die nodig zijn om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. We werken daarbij samen met belanghebbenden en innovatienetwerken aan het identificeren en oppakken van kansen en belemmeringen.  

Recentelijk kwam het BUS-NL consortium bijeen om de voortgang van het project te bespreken. Graag delen we een update over de voortgang van het project en onze plannen voor de komende maanden.  

Waar staan we nu?

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Voor de jaarwisseling is er een skills-mapping gemaakt. Deze geeft inzicht in betrokken beroepen en skills gaps. Deze geeft inzicht in betrokken beroepen en skills gaps. Ook hebben we met een status-quo analyse vastgesteld hoe de sector ervoor staat en wat het resultaat is van acties uit de in 2013 gepubliceerde roadmap. Er zijn ideation workshops georganiseerd om input op te halen rondom de kansen en belemmeringen. Op basis van de input uit het netwerk is inmiddels een concept roadmap voor 2024-2030 gemaakt. De roadmap focust zich op vijf groepen van actiepunten: 

  1. Het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

  2. Transitievraagstukken verbinden aan en inbedden in het onderwijs.

  3. Defragmentatie van initiatieven om samenwerkingen te verbeteren.

  4. Innovaties in gebruik nemen en ondernemerschap stimuleren.

  5. Verbetering op het gebied van inclusie en het imago van de sector. 

 

Wat zijn de plannen voor de komende maanden?

We staan voor de uitdaging om de ingezette acties duurzaam te verankeren in bestaande initiatieven in de betrokken sectoren. Voorbelden hiervan zijnMensen Maken de Transitie , Aanvalsplan Techniek en het programma Sustainability Skills. De komende tijd werken we met het consortium aan het afronden van de roadmap. Daarnaast maken we aan een overzicht van initiatieven en good practices, gekoppeld aan de vijf aandachtsgebieden op de roadmap.

Tot slot voeren we vele gesprekken met betrokken organisaties en versnellers die een rol spelen (of kunnen spelen) bij de uitwerking van de actiepunten. Samen verkennen we op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren aan het actiepunt en op welke manier ze betrokken willen zijn. Later dit jaarorganiserenwe een slotbijeenkomst om de betrokken organisaties samen te brengen en het werk op elkaar af te stemmen.  

Het BUS-NL consortium zet koers uit naar een duurzame toekomst waarin vakmensschap, samenwerking en innovatie de sleutels vormen voor een succesvolle versnelling van de transitie in de gebouwde omgeving. 

Meedoen?

Hou onze LinkedIn en nieuwsbrief in de gaten voor updates. 

Verwante artikelen

Vond je dit een interessant artikel? Lees ook eens:

Er worden meer berichten geladen …